26 Oktober 2012

Unwort

Ga naar overzicht

Deel op:

eligieuzen zijn er – niet nog! – omdat wij bij het heden horen.

In Duitsland wordt elk jaar een zogenaamd Unwort gekeurd: een woord dat men beter niet kan gebruiken, een no-word. Ik vindt dat het Unwort van het religieuze leven het woord &nog’ is!

Hoe vaak spreken we niet over het &nog’? Hoeveel jonge zusters hebben jullie nog? Hoeveel leden hebben jullie nog? Hebben jullie nog voldoende bestuurders uit eigen kringen? Enzovoorts. We verzwakken onszelf door het te veel gebruiken van dit woordje!

We zijn er – niet nog! – omdat wij bij het heden horen. Bij een conferentie met bisschoppen van heel Europa waren jongeren uitgenodigd om hun visie op de toekomst te geven. Ik zal dat meisje niet vergeten dat naar voren kwam en zei: &Jullie praten er steeds over, dat wij de toekomst zijn. Dat is niet waar: wij zijn het heden!’

Dat geldt net zo goed voor ons: Wij zijn niet het verleden, maar het heden.

Zr. Sara Böhmer o.p., overste van de dominicanessen van Bethanië, in een recente lezing over nieuwe evangelisatie. Klik hier voor de volledige tekst (pdf): Lezing_KNR_Nieuwe Evangelisatie