26 Oktober 2012

Radcliffe en Borgman in nieuwe TvT

Ga naar overzicht

Deel op:

et nieuwe nummer van het Tijdschrift voor Theologie bevat artikelen van de Engelse dominicaan Timothy Radcliffe en de Nederlandse lekendominicaan Erik Borgman. Ook wordt de Edward Schillebeeckx-essayprijs aangekondigd. &Religie bestaat niet uit de overtuiging van gelovigen.’

Erik Borgman, hoogleraar theologie in Tilburg, werkt aan een nieuwe dogmatiek: een omvattende studie van de inhoud van het christelijk geloof. Het boek heet Alle dingen nieuw en was al aangekondigd voor november, maar Borgman is nog niet zo ver.

Wie alvast wil proeven kan het artikel in het nieuwe Tijdschrift voor Theologie lezen. Borgman pleit daarin voor een theologie die voortkomt uit en voortbouwt op genade. &Volgens het christendom kan religie niet gezien worden als de overtuiging van gelovigen. Het is eerder een manier van zijn en denken die bewust afhankelijk is van genade.’ Daarom beschouwt Borgman theologie als &intellectuele contemplatie’.

Het artikel van Timothy Radcliffe is gebaseerd op de lezing die hij vorig jaar in december in Nijmegen hield, tijdens de eerste Edward Schillebeeckx-lezing. Deze website deed daar destijds uitvoerig verslag van.

Het TvT bevat naast andere artikelen, een uitgebreide kroniek en een boekenrubriek een aankondiging van de Edward Schillebeeckx-essayprijs.

Klik hier voor meer informatie over dit nummer en de bestelwijze.