25 Oktober 2012

'Ongewone wegen': een 'must have'

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag 27 oktober verschijnt &Ongewone wegen. Gesprekken met rondtrekkende predikers’. Het is de vertaling van &The Dominican Way’ van de Vlaamse auteur en presentator Lucette Verboven. Zeventien dominicaanse vrouwen en mannen zijn door haar bevraagd over hun leven en roeping.

Er zijn van die boeken die je moet hebben, als je ergens iets mee hebt. Ongewone Wegen is er zo een. De Nederlandse vertaling van dit boek wordt zaterdag aangeboden aan provinciaal overste Ben Vocking o.p., in Het Steiger in Rotterdam.

Radcliffe
De belangstelling van Lucette Verboven voor de dominicaanse weg werd geboren in haar eerste ontmoeting met Timothy Radcliffe, destijds nog magister van de Orde. &Altijd weer kwam ik op mijn reizen dominicanen tegen’, schrijft ze. &En het leek dus onvermijdelijk dat de tijd zou komen om een boek te schrijven over hun “zijnswijze”.’
Radcliffe speelt een grote rol in het boek: Verboven nam maar liefst drie interviews met hem op: uit 1997, 2009 en 2011. De charismatische Engelsman schreef bovendien de inleiding.

Uiteenlopend
Zoals het een dominicaan betaamt begint die inleiding van een boek over de dominicaanse &zijnswijze’ meteen met het ter discussie stellen van &de’ dominicaanse zijnswijze. En dat is ook niet vreemd, als je ziet hoe uiteenlopend de persoonlijkheden en de levens zijn die Verboven portretteert.
Om er een paar te noemen:
– br. Jean-Jacques Pérennès werkt in Caïro in het Instituut voor Oosterse Studies IDEO.
– De Schotse lekendominicaan James MacMillan is componist.
– De Iraakse zr. Maria Hanna werkt in een ziekenhuis in haar door geweld verscheurde vaderland.
– De Franse br. Henri Burin des Roziers is advocaat van landloze boeren in Brazilië.
– De Amerikaanse zr. Margaret Osmond is priorin van een nieuwe dominicaanse zustergemeenschap.
– De Nigeriaanse br. Godfrey Nzamujo leidt een pioniersboerderij in Benin.
– De Poolse zr. Katarina Pajchel is fysica in Genève.
– De Koreaanse br. Kim En Joong is beeldend kunstenaar in Parijs.

Verwondering
Alleen al die verscheidenheid wekt bewondering en verwondering. Wat is dat toch voor een traditie waarin zulke verschillende mensen hun eigen weg kunnen vinden, en zich desondanks verbonden voelen? Lucette Verboven is een keurige, soms te beleefde interviewer, maar ze slaagt erin om in de gesprekken zowel de eigenheid van deze mensen als hun verbondenheid met de weg van Dominicus aan bod te laten komen.
Wat dat is, die verbondenheid, is moeilijk te benoemen. Het heeft ongetwijfeld te maken met de grote vrijheid die vrouwen en mannen in de Orde ervaren om hun eigen stem te vinden en tot uiting te brengen. Maar het heeft ook te maken met de beweging die elk van deze mensen maakt: stil worden, geraakt worden, studeren en vervolgens prediken, op welke manier dan ook. Deze dominicaanse grondbeweging – Contemplari et contemplata aliis tradere: overwegen en het overwogene aan anderen doorgeven – stelt je ook als lezer de vraag naar je eigen weg en hoe die verbonden is met anderen.

Hebben!
Er zijn van die boeken die je moet hebben, als je ergens iets mee hebt. Wie kennismaakt met deze bijzondere mensen, kan haast niet anders dan iets met hen te krijgen. De wat vage Nederlandse titel, de weinig krachtige opmaak van de pagina’s en de ronduit slordige vertaling (priores in plaats van priorin, gezegende in plaats van zalige, enz.) gooien maar een beetje roet in deze smakelijke veelgangenmaaltijd.

Arjan Broers

*
Lucette Verboven. Ongewone Wegen. Gesprekken met rondtrekkende predikers. Pelckmans / Adveniat. ISBN 978 94 9104 260 7, 232 blz. Zie ook de site van Adveniat.