12 Oktober 2012

Nieuwe ‘reisgenoten’ DLN stellen zich voor

Ga naar overzicht

Deel op:

p 28 oktober krijgt de DLN er zes nieuwe leden bij. Thijs Caspers, Annemie Herinx, Stefan Mangnus, Frits Muller, Martin Solen en Jeroen Uhl verbinden zich door het afleggen van professie met de Orde van de Predikers. Ze stellen zich aan u voor.

Thijs Caspers

Nijmegenaar Thijs Caspers is met zijn 32 jaar de jongste. ‘Het evangelie dient voor mij iedere dag los te komen van papier. Het wil tot spreken komen in mijn woorden, in mijn ogen en mijn handen die zich uitstrekken naar de ander. Het is deze overtuiging die mij christen maakt. Die mij vol passie als theoloog op weg stuurt om goed te doen’, zegt Thijs.
‘In het dagelijks leven met mijn partner Barbara en op mijn werk als beleids- en identiteitsmedewerker bij VKMO-Katholiek Netwerk, probeer ik iets van het evangelie te belichamen. De keuze voor de lekendominicanen is voor mij gevoelsmatig heel vanzelfsprekend. Daarbij is de dominicaanse traditie een onuitputtelijk rijke bron die mijn denken dag in dag uit scherpt.’
Thijs is behalve een bevlogen theoloog ook muzikant en hij bouwt zijn eigen gitaar.

Annemie Herinx

Annemie Herinx ( 59) was eerder studentenpsycholoog, maar werkt nu als pastor van de Effataparochie in Nijmegen. De voormalige Dominicusparochie maakt sinds kort deel uit van deze fusieparochie. Annemie zet zich met anderen in om binnen de fusie de dominicaanse inbreng te behoeden en versterken.
‘Het priesterschap van alle gelovigen staat hoog in ons vaandel en komt tot uiting in de agapèvieringen’, vertelt ze. Lekendominicanen ziet zij als ‘mensen die zich geïnspireerd weten om daar waar je woont en werkt sporen van God zichtbaar te maken’. Zij verwacht binnen de DLN ‘mensen te ontmoeten die zich niet in de eerste plaats laten leiden door carrière of materieel gewin. Het is plezierig om ervaringen in deze met elkaar te delen. Elkaar te steunen en te bemoedigen. Ik studeer graag en wil graag blijven leren.’ Annemie Herinx is getrouwd met Jos Alferink; samen hebben ze een dochter van 28 en een zoon van 25.

Frits Muller

Ook Frits Muller (63) is verbonden met de Effataparochie en de Dominicuskerk in Nijmegen. Hij begon er als koordirigent, inmiddels is hij er pastoraal medewerker. Ook als het aan hem ligt, krijgt de dominicaanse spiritualiteit weer een centrale plaats in het parochieleven.
‘Het dominicaans gedachtegoed is mij – ook door mijn studieuze protestantse achtergrond, gecombineerd met aandacht voor de liturgie en het principe van gelijkwaardigheid – zeer dierbaar geworden. Nu er in onze parochie geen dominicanen meer zijn, zoek ik in de DLN een basis om bij mijn werk doorgaand gevoed te worden.’
Naast zijn parochiewerk is Frits studiecoördinator van de opleiding theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief, een HBO- opleiding die uitgaat van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. Zijn vrouw en hij hebben vier kinderen uit eerdere relaties en twee (nabije) kleinkinderen ‘wat veel (oppas-)vreugde geeft’.

Stefan Mangnus

Stefan Mangnus (37) werkt in het bisdom Groningen-Leeuwarden met veel plezier als bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese en onderwijs. Daarnaast zal hij vanaf 1 januari ook als pastoraal werker aan de slag gaan in de stad Groningen.
Stefan raakte tijdens zijn studie theologie geboeid door de middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino. ‘Hij werd me dierbaar als een man die open en vragend in het geloof staat, als een man die overal naar waarheid zoekt, ook naar de waarheid in en achter de onwaarheid, en als een man die heel goed over God kan spreken zonder God in een systeem te vangen.’
Stefan werkt aan een proefschrift over Thomas als bijbeluitlegger. Thomas bracht hem ook bij de DLN. ‘Aan Thomas danken we een mooie omschrijving van wat die traditie inhoudt: contemplari et contemplata aliis tradere, denken en bidden, en dat wat je in gebed en studie ontdekt hebt aan anderen doorgeven. Dat doe ik graag, en in de DLN heb ik een mooie groep mensen leren kennen die vanuit diezelfde inspiratie leeft.’

Martin Solen

Martin Solen (38) houdt zich beroepshalve bezig met ICT- informatiebeveiligingsvraagstukken bij een verzekeraar. In zijn vrije tijd is hij in zijn woonplaats Zwolle betrokken bij het Maatjeswerk, een project waarbinnen mensen die psychische of psychosociale problemen hebben, gekoppeld worden aan vrijwilligers. Martin is zo’n vrijwilliger.
Wat hij in de DLN hoopt te vinden, is ‘een open, positief kritische gemeenschap, die zoekt naar verbindingen en de waarheid, waarbij ik overigens besef dat er meerdere waarheden zijn die uiteindelijk verwijzen naar dezelfde bron’.
Martin is getrouwd met Nicoliene en de trotse vader van een zoon van 5 en een dochter van 7. Niet onvermeld mag blijven dat hij een fanatiek supporter is van voetbalclub Go Ahead Eagles.

Jeroen Uhl

Jeroen Uhl (52, uit Borculo) ten slotte werkt als personeelsadviseur om ‘opdrachtgevers op weg te helpen om het beste te halen uit de kwaliteiten van mensen in organisaties’.
Jeroen, gehuwd en vader van ’twee prachtige eigenzinnige dochters’, is zeer actief in de plaatselijke kerk en studeert sinds kort theologie. Daarnaast is hij ook als vrijwilliger werkzaam voor mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking binnen een beschermde woonomgeving.
Jeroen ziet zichzelf als iemand die vertoeft ‘in het voorportaal tussen de menselijke inspiratie en de Goddelijke krachtbron. Of anders gezegd, tussen wereldrijk en Koninkrijk. Trivialer: de straat en het altaar. In dat voorportaal, het overstapstation op mijn reis, ontmoet ik graag én de medemens én God’.
Waarmee meteen duidelijk is wat ook hij in de DLN hoopt te vinden: reisgezelschap.