01 Oktober 2012

In beeld: 75 jaar Dominicuskerk Leeuwarden

Ga naar overzicht

Deel op:

p 23 september vierde de Titus Brandsmaparochie in Leeuwarden het 75-jarig bestaan van de Dominicuskerk in die Friese stad. Daarbij werd ook het boek &Van bouwval tot basiliek’ gepresenteerd. Verschillende dominicanen gingen voor in de kerk waar zij als kind al kwamen.

De dominicanen hebben een lange geschiedenis in Leeuwarden. Ze vestigden zich er al in 1245. In 1256 kregen ze bezoek van Albertus de Grote, die er preekte. De Grote of Jacobijnerkerk herinnert aan die tijd.

Op 23 september werd het 75-jarig bestaan van de Dominicuskerk gevierd, en tevens het 25-jarig diakenschap van Peter Vermaat.

Van links af: Jacques van der Lee o.p., archivaris van de dominicanen en gedelegeerde van het provincialaat; Toine Frehe o.p. &priesterzoon uit de parochie’; Peter Stiekema, pastoor Titus Brandsmaparochie; Peter Vermaat, lekenfranciscaan en diaken in de parochie; Wijbe Fransen o.p., &priesterzoon uit parochie’; en Germa Kamsma, pastoraal werkster uit de parochie. Foto: Ida Jorna.

Commissaris van de koningin in Fryslan John Jorritsma (2e van links) naast Tjebbe de Jong (met baardje). De laatste is eindredacteur van het boek Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen. Jorritsma nam later het eerste exemplaar in ontvangst.

Dominicanen Wijbe Fransen en Toine Frehe met het boek over de parochie waaruit zij afkomstig zijn.

Klik hier om het boek te bestellen bij de parochie.

Met dank aan Guus Bary.