06 Oktober 2012

Visioenen van het Concilie

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag 6 oktober werd tijdens een symposium in de Nieuwe Liefde in Amsterdam een boek gepresenteerd met de titel &Visioenen van het Tweede Vaticaans Concilie’. Donderdag 11 oktober is het vijftig jaar geleden dat deze kerkvergadering begon.

In de loop van vijftig jaar is al veel over het Tweede Vaticaans Concilie geschreven. In dit boek staan de visioenen van hen die deelnamen centraal. Wat stond de initiator, Paus Johannes XXIII voor ogen met dit concilie? Hoe is dat door de bisschoppen verstaan en uitgewerkt? En wat zeggen bisschop Ernst, bisschop Bluijssen en een vicaris-generaal de Groot, die destijds aanwezig en actief waren, daar nu in hun interview over?

In het boek worden verder zeven visioenen van dit concilie besproken, zoals diversiteit en eenheid, de rijkdom van broeder- en zusterschap en het besef van de joodse oorsprong. Deze visioenen worden tegen het licht gehouden van de actuele situatie in de westerse kerk: kunnen die visioenen vandaag nog richtinggevend zijn?

Visioenen van het Tweede Vaticaans Concilie, onder redactie van Martin Hoondert, Franck Ploum en Jan Jacobs. Uitgeverij Berne,  € 28,50

Zin om het boek te recenseren of zelf te schrijven over het concilie? Stuur een bericht naar de redactie!