22 Oktober 2012

22 oktober: kerkwijdingen

Ga naar overzicht

Deel op:

e dominicaanse liturgische kalender maakt vandaag ruimte voor een merkwaardige feest- of gedenkdag: die van de 'Kerkwijding van geconsacreerde kerken van de orde waarvan de datum onbekend is’.

Buitenaanzicht van de kloosterkerk.

Op 22 oktober 1385 werd de aan de dominicanen afgestane kerk van de Jacobijnen in Toulouse ingezegend. De kerk kreeg bekendheid als ‘de wieg van de orde’.
Het eerste dominicaanse convent ontstond in Toulouse. Dominicus en zijn ongeveer vijftien medebroeders hadden daar hun pleisterplaats toen de Orde in 1216 pauselijk werd goedgekeurd.

Daarnaast zijn op 28 januari 1369 de stoffelijke resten van de invloedrijke dominicaan Thomas van Aquino (1225-1274) in deze kerk bijgezet. Dat gebeurde op last van paus Urbanus V. Thomas was in 1323 heilig verklaard.

Na de Franse Revolutie moesten de dominicanen kerk en klooster loslaten. In 1865 werd de provincie van Frankrijk heropgericht en de toenmalige overste Cormier, die later magister van de orde werd, probeerde de kerk weer in dominicaans bezit te krijgen.

Het graf van Sint-Thomas moest een bedevaartsoord worden. De orde zou een studium generale voor de studie van Thomas’ werk oprichten, dat dominicaanse professoren en studenten van over heel de wereld aan zou trekken. Dat is echter niet gelukt: de stad Toulouse annexeerde delen van het complex voor de uitbreiding van het aangrenzend lyceum.

Eerder verschenen

14 augustus 2012
Leestijd 2 min

Toulouse, Couvent des Jacobins

Lees meer