27 September 2012

Zusters prediken in Pakistan

Ga naar overzicht

Deel op:

De prediking van dominicaanse vrouwen’ is het jaarthema in de aanloop naar het achtste eeuwfeest van de orde, in 2016. Een prachtig thema, maar ga er maar aan staan als je dominicanes bent in Pakistan, een land waar christenen een kleine en soms bedreigde minderheid vormen. &Wij willen hen helpen vrome moslims te zijn.’

Op een school van dominicanessen in Pakistan.

Een artikel van zr. Dorothy Bhatti o.p., in het Engels in een langere versie te lezen bij Dominican Sisters International. In Pakistan werken vier congregaties van zusters en minstens 124 dominicanessen.

Wij willen als religieuzen iets van het gezicht van Jezus laten zien aan mensen die niet met de boodschap van het Evangelie instemmen. Ook willen we laten zien dat moslims en christenen kunnen samenleven, op basis van wederzijds begrip. Wij moeten luisteren, leven én getuigen van de missie van Jezus, door de verkondiging van waarden als liefde, rechtvaardigheid, vrede, harmonie, tolerantie en vergeving. Dat doen wij via het onderwijs.
Pakistan is ontstaan als een staat voor moslims. Voor vrome moslims zou het dan ook logisch zijn als het land bestuurd zou worden op basis van islamitische normen en wetten. Moslims vormen 97% van de totale bevolking, verder wonen hier christenen, hindoes, Bahai, Parsi, Sikhs en boeddhisten. Hun gemeenschappen zijn officieel erkend, maar hebben toch geen volledige rechten.

Onderwijs is overal een fundamentele opdracht van de Kerk, maar in Pakistan bij uitstek. Onderwijs is een van de weinige vormen van apostolaat die wij mogen uitoefenen. Bovendien zorgt het voor vorming, ontwikkeling en de opbouw van een rechtvaardige samenleving.
Niemand van ons verwacht moslims te bekeren. Onze missie is om de mensen zich te helpen ontwikkelen tot toegewijde moslims die rekening houden met anderen en de interreligieuze dialoog aangaan. Die dialoog vindt ook plaats met de ouders van de leerlingen, die via ons leren over het christendom en over de waarden van onze scholen.

In ons onderwijs werken we samen met islamitische pedagogen, om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden en vorming in menselijke waarden. Ons onderwijs staat goed aangeschreven omdat we aandacht hebben voor de ontwikkeling van de hele persoon, de integratie van geloof en cultuur in een veranderende wereld, en aan sociale verantwoordelijkheden.
Wij kunnen hier alleen evangeliseren op een indirecte manier: door met ons leven te getuigen in plaats van met woorden. Daarom werken we ook voor gemarginaliseerde mensen die weinig aanzien hebben, vooral schoonmakers. We zorgen dat hun kinderen onderwijs krijgen zodat ze later betere banen kunnen krijgen.

Sr Dorothy Bhatti
Unie van St. Catharina van Siena Missionarissen – St. Mary’s Convent, Multan, Pakistan