25 September 2012

Waarachtig en één

Ga naar overzicht

Deel op:

e grootste uitdaging voor de kerk is hoe we waarachtig kunnen spreken en eenheid kunnen bewaren. Wie een standpunt inneemt over een morele kwestie, krijgt de media over zich heen. En wie vragen stelt bij de kerkleer tot nu toe en nieuwe ontwikkelingen verkent, oogst storm binnen in de kerk. De Engelse dominicaan Timothy Radcliffe over waarheid en nederigheid.

Timothy Radcliffe o.p.

Hoe kun je waarheid spreken en tegelijk één blijven? Hoe kunnen we één zijn zonder vaag te worden? Dit vraagt van ons een diep vertrouwen in de grote lessen van ons geloof. Maar het vraagt ook om oprechte nederigheid ten aanzien van het mysterie van Gods liefde, die altijd buiten ons bereik ligt.
Wij zijn een lerende kerk, aan wie de prachtige leerstellingen zijn toevertrouwd van het Credo, de triniteit, de goddelijkheid van Christus en de aanwezigheid van Christus in de eucharistie. Die moeten we met vertrouwen blijven onderwijzen, anders wordt onze religie saai gemoraliseer.

Bedelen om waarheid
Maar we moeten ook nederig zijn ten aanzien van Gods geheim, bedelend om waarheid, nieuwsgierig naar wat anderen ons kunnen leren, of ze nu christen zijn of niet. We moeten ons afstemmen op creatieve denkers, romanschrijvers en filmmakers, dichters en zangers, wijze mannen en vrouwen, omdat we van hen kunnen leren. Als we hen gezag toekennen, zullen wij gezag krijgen.
Dominicus wilde dat wij predikers bedelaars zouden zijn, niet alleen om brood maar ook om waarheid. Daarom stuurde hij de eerste broeders naar de beste universiteiten: om te leren.

Wijsheid en domheid
Alle waarheid komt van de Heilige Geest. Als wij dus geconfronteerd worden met het vreemde mengsel van wijsheid en domheid van onze huidige samenleving, moeten we niet defensief of angstig zijn. Als we dat wel zijn, worden we een omstreden kleine sekte.
Laten we ons verbinden met de wijsheid uit de meest onvermoede hoeken. Dan zullen wij mensen verbinden in de eenheid van Gods liefde, waar plaats is voor iedereen. En dan, verzekert Jezus ons, &Zal de wereld weten dat Gij mij gezonden hebt, en dat U hen liefheeft zoals Gij mij liefhad’.

De Engelse dominicaan en voormalig magister Timothy Radcliffe preekte in Birmingham. Klik hier voor de volledige tekst (in Nederlands en Engels, vertaald door Antoon Boks o.p.): 2012 09 20 Th Radcliffe