18 September 2012

Je leven verliezen en het daardoor behouden

Ga naar overzicht

Deel op:

r is een groter belang dan onze eigen ziel en zaligheid.

Simon-Petrus heeft Jezus van Nazareth herkend als een geroepen mens, iemand die weet en aanvaardt dat er een groter belang is dan zijn eigen leven, dat zijn eigen ziel en zaligheid niet het laatste woord heeft. Overigens is Jezus van Nazareth is in de mensengeschiedenis niet de enige geweest, die dit geweten en aanvaard heeft. Hij staat voor alle mensen van vrede, die dit weten – dit &ge-weten’ trouw zijn gebleven, dag na dag, tot op vandaag.

Misschien ligt dàt wel onder die merkwaardige woorden:

&Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie,
zal het behouden.’

Je leven verliezen betekent: waarnemen zonder oordeel, vergeven en verzoenen om ruimte en vrede te vinden. Weten: er is meer leven dan hier en nu alleen, er is toekomst.

Wat mogen we dan hopen dat onze gemeenschap een vrijplaats zal zijn – een oefenplek – om vooruit te lopen op wat nog niet is, om te gaan waar geen wegen zijn, een plek waar wij als tochtgenoten en bondgenoten optrekken en elkaar ontmoeten in vrede.

Uit de overweging van zr. Baptiste Tuin o.p. in Zwolle op 16 september 2012.