05 September 2012

5 september: Z. Jean Joseph Lataste (1832-1869)

Ga naar overzicht

Deel op:

ijdens de zaligverklaring van p. Jean Joseph Lataste o.p. door paus Benedictus XVI, op 3 juni 2012, werd aangekondigd dat de gedachtenis van de nieuwe zalige gevierd zal worden op zijn geboortedag, 5 september.

Jean-Joseph Lataste o.p., &apostel van de gevangenissen’

Klik hier voor een artikel over de zaligverklaring van deze 'apostel van de gevangenissen’ Lataste en over diens biografie voor een levensbeschrijving. Baltasar Hendriks o.p., die de feestdagen van dominicaanse heiligen en zaligen voor ons bijhoudt, voegt daar enkele elementen aan toe:

Lacordaire

Vaak is het contact met een belangrijke persoonlijkheid van een orde of congregatie een eerste misschien zelfs onbewuste stap voor een levenskeuze. Dat was zeker het geval voor Lataste en zijn contact met Henri Lacordaire o.p. (1802-1861). De orde was in Frankrijk opgeheven na de Franse Revolutie (1789). De begaafde advocaat-priester Lacordaire zorgde ervoor dat er weer een Franse dominicaanse provincie kwam.

Zr. Henri-Dominique

Geïnspireerd door Lacordaire trad Lataste op 4 november 1857 in bij de dominicanen, in Flavigny. Samen met dominicanes zr. Bernardine, die de naam zr. Henri-Dominique aannam, stichtte hij in 1866 de congregatie van de Dominicanessen van Bethanië. Lataste stierf al in 1869. Zr. Henri-Dominique werd de eerste generale overste en stichtte de kloosters van de nieuwe congregatie in Frankrijk en België. Zij stierf op 27 februari 1907.

St. Jozef

Pater Lataste had een grote devotie tot de H. Jozef. Hij wilde zelfs zijn leven offeren om de Jozef tot patroon van de Kerk te maken. Hiervoor schreef hij een brief aan de paus. Er werden in die tijd veel petities ingediend ten faveure van St. Jozef, maar geen zo heftig als die van Lataste. Een jaar later na diens dood werd Jozef tot Patroon van de Universele Kerk verklaard.

Spiritualiteit

Lataste preekte barmhartigheid in woord en daad. Zijn persoonlijk contact met vrouwelijke gevangenen overtuigde hem ervan dat deze vrouwen wel gevangen maar nooit verloren zijn, niet voor de maatschappij en zeker niet voor de Kerk. Hij pleitte voor het recht op rehabilitatie van gevangenen en maakte het mogelijk dat zij na een straf een religieus leven konden leiden.
Latastes spiritualiteit was christocentrisch vanuit twee perspectieven: 'Geloven in de toekomst’ en 'Hoop tegen alle wanhoop’.

Huizen

'Maria im Klee’ in Waldniel was het eerste huis van de Dominicanessen van Bethanië in Duitsland. Daarna vestigden zij zich in Thorn en Venlo. Na sluiting van dit laatste klooster vonden ze nieuwe woonruimte in Boxmeer, en sinds 2008 in Delft.

LEZINGEN:  Rom. 8, 28-39 + Ps. 103 (102), 1-14 + Joh,8, 1-11, of Joh,15, 12-17 of Joh,20,11-18

Klik hier voor de dominicaanse heiligenkalender in wording.