22 Augustus 2012

Kort internationaal, augustus 2012

Ga naar overzicht

Deel op:

loeiend Vietnam, internationale projecten (en hun fondsen), dialoog en ecologie: berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk.

Dominicanessen in Vietnam

2013 is het jaar waarin de prediking van dominicaanse vrouwen centraal staat. Deze website zal daar ook nog aandacht aan besteden. Op de website van Dominican Sisters International staat een uitgebreid artikel over de manier waarop zusters in Vietnam hun verkondigende taak invullen.

De orde bloeit in Vietnam. Er zijn zeven congregaties van dominicanessen met in totaal 1316 zusters die de eeuwige professie hebben gedaan, 667 zusters die een tijdelijke professie hebben uitgesproken, 153 novicen, 96 prenovicen, en 753 postulanten. De zusters hebben een eigen theologisch instituut en zijn actief op allerlei terreinen, zoals de zorg voor ouderen, gehandicapten, straatkinderen en minderheden.

Klik hier om het artikel te downloaden (pdf): Dominican Women and Preaching_Vietnam

 

Tien jaar IDF

De International Dominican Foundation (IDF)  bestaat tien jaar. De organisatie bestaat uit broeders, zusters en leken in Noord-Amerika en ondersteunt sinds 2002 diverse dominicaanse, vooral educatieve, projecten. Een paar van de bekendste:

De Ecole Biblique in Oost-Jerusalem en de Franse school voor archeologie vormen een wereldberoemd centrum voor bijbelstudie en archeologie. Er zijn twintig dominicanen aan verbonden en er werken ongeveer veertig promovendi uit verschillende tradities. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bijbelproject: La Bible en ses traditions, met aandacht voor joodse, katholieke, protestantse en orthodoxe tradities.

De pauselijke universiteit van St. Thomas (Angelicum) in Rome biedt opleidingen in theologie, filosofie, kerkelijk recht en sociale wetenschappen. Elk jaar komen er meer dan 1200 studenten uit bijna honderd verschillende landen. Onderwijsstaf en administratie zijn grotendeels dominicaans, ondersteund door een klooster met zo’n zeventig broeders, één van de grootste communiteiten van de Orde.

Het Dominicaanse Instituut van Oosterse Studies (IDEO) werd in 1953 in Caïro opgericht op verzoek van de H. Stoel om – zonder zieltjes te winnen – een dialoog te openen tussen moslim en christelijke wetenschappers. Het heeft één van de meest uitgebreide collecties over de Arabische cultuur en de islam. Het team bestaat uit ongeveer twaalf wetenschappers, voornamelijk dominicanen. Het Instituut werkt aan betere kennis en begrip van de Arabisch-Islamitische culturele erfenis en aan toename van Islamitische en christelijke relaties.

De IDF hoopt in 2016, als de orde 800 jaar bestaat, 800 geassocieerden te hebben, die jaarlijks honderd dollar of meer geven. Afgelopen jaar keerde de stichting beurzen ter waarde van 270.000 dollar uit.

 

Dialoog in Azië

In de Thaise hoofdstad Bangkok vond deze zomer voor de vierde keer een gezamenlijke studiebijeenkomst plaats voor jonge dominicanen in de regio Azië en het Pacifisch gebied. Het thema was 'missie als dialoog’: met de armen, met andere godsdiensten en met de wereld.

Het programma was erop gericht om jonge dominicanen in aanraking te laten komen met elkaar en hen te begeleiden bij het leven in interculturele en internationale gemeenschappen. Hoogtepunt was een vierdaags verblijf in een boeddhistisch klooster, waar met de monniken werd gemediteerd en gesproken.

 

De dominicanessen van Eco-J.

Eco-J Centrum in de VS

In Racine (Wisconsin, VS) ligt het Racine Dominican Sisters’ Ecology Center for Justice, kortweg 'Eco-J Centrum’ genoemd. Het is een centrum voor educatie, ecologie en duurzaamheid, waar evenementen en zomerkampen voor jongeren en scholieren worden georganiseerd. De bezoekers maken er op allerlei manieren kennis met de manier waarop de dominicanessen het gebied onderhouden. Op 16 september vindt er het herfstfestival plaats. Een (digitaal) bezoekje waard!

 

Dominicaan in commissie Ecclesia Dei

De Amerikaanse aartsbisschop Augustine Di Noia o.p. is door de paus benoemd tot vice-voorzitter van de pauselijke commissie Ecclesia Dei, die de precaire opdracht heeft om de ultra-conservatieve Sociëteit van Pius X tot volle gemeenschap met Rome terug te brengen. Het gesprek hierover is al minstens drie jaar aan de gang.

Di Noia was secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en dus een kenner van een van de struikelblokken van de hereniging. Hij heeft bovendien goede contacten met de joodse gemeenschap, wat gezien de uitlatingen van de inmiddels geschorste Pius X-bisschop Williamson, die de holocaust betwijfelt, wel van pas kan komen. In een lang interview komen alle mogelijke onderwerpen die te maken hebben met de interpretaties van de Sociëteit van St. Pius X van teksten van het Tweede Vaticaans Concilie aan de orde. Voor fijnproevers en doorbijters.

 

En waar is de magister?

Veelreizer Bruno Cadoré, magister van de orde, had tot 10 augustus vakantie, ging van 12 – 14 augustus naar een workshop in Peru over vorming, van 15 – 20 augustus is hij in Ecuador, van 23 – 31 augustus in Canada.

 

Met dank aan Elisabeth van der Wilk o.p.