27 Juli 2012

Rustig maar. Begin opnieuw!

Ga naar overzicht

Deel op:

ustig maar. Begin opnieuw!

Jezus laat de leerlingen, dus ook ons, opnieuw zien wat het betekent tot het godsvolk op aarde te behoren.

Ik denk, dat wij in onze dagen opnieuw zo’n tijd beleven. Het Israël, dat Jezus Messias voor ogen staat, wordt immers wéér bedreigd door versteende herders, die hun kudde niets anders te bieden hebben dan een eng en benauwd stuk grond, waar de grenzen getrokken worden door orthodoxie, wetmatigheden en overgeleverde rituelen. We mogen niet omzien naar nieuwe weidegronden.

Ik denk dat Jezus ons vandaag wéér oproept: niet om grote schriftgeleerden, theologen en wetverklaarders te worden (zeker niet in de eerste plaats), maar om mensen te zijn met een warm hart, anderen nabij en zorgzaam bewogen om hun noden. Dat is zijn kerk, zijn Israël. Daar wordt afgerekend met haat, bedreiging met dood en geweld. Daar wordt het leven naar waarde geschat en beleefd. Daar wordt de kerk van Jezus Messias een waardige verwijzing naar de Eeuwige, die de mens liefheeft en zich tot levensgezel wenst. Alleen zo wordt een Israël zonder grenzen betrouwbaar.

Dat moeten we horen en zien op die stille plek, waarheen Jezus ons meeneemt. Een tijd van vakantie. Rustig maar. Begin opnieuw!

 

Uit de preek van Ernst Marijnissen o.p. in Huissen op 22 juli, n.a.v. Marcus 6,30-34

Klik hier voor de website van de communiteit van Huissen.