27 Juli 2012

Nieuwe man in Vaticaan positief over Gutierrez

Ga naar overzicht

Deel op:

n een interview met de Osservatore Romano, de huiskrant van het Vaticaan, weerlegt mgr. Gerhard Ludwig Müller, sinds 2 juli jongstleden prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, de kritiek van de meer traditionele kringen in de Kerk op zijn banden met bevrijdingstheoloog en dominicaan Gustavo Gutierrez.

Gerhard Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

De uitspraken zijn opmerkelijk omdat Gutierrez in het verleden onder zware kritiek stond van de officiële kerk, onder meer van Müllers voorganger, de huidige paus Benedictus XVI. Dat was een van de redenen om, in 2004, lid te worden van de orde der dominicanen. Gerhard Müller, bisschop van Regensburg, werd op 2 juli benoemd tot hoofd van de Congregatie voor de geloofsleer.

De website RK-Nieuws.net schrijft: In 1998 nam mgr. Müller in Latijns-Amerika deel aan een seminarie met Gustavo Gutierrez. 'Ik ging er naartoe met zekere reserves maar ik heb kunnen constateren dat men een onderscheid moet maken tussen een foutieve bevrijdingstheologie en een andere die juist is. Elke goede theologie betreft de vrijheid en de eer van de zonen van God’, aldus de prelaat.

'De vermenging van de doctrine van een marxistische zelfredding met het Heil aangeboden door God moet verworpen worden’, stelt de nieuwe prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, maar hij voegt eraan toe: 'Hoe kunnen we spreken van de liefde en de barmhartigheid van God ten opzichte van het lijden van de zovelen die noch voedsel, noch water hebben en niet weten hoe zij een toekomst kunnen bieden aan hun kinderen, daar waar de menselijke waardigheid met voeten getreden wordt of de rechten van de mens miskend worden door de machtigen?’.

Gustavo Gutierrez o.p.

Over de bevrijdingstheologie zijn in het verleden twee documenten van de Congregatie voor de geloofsleer verschenen. In het eerste document, dat uit 1984 dateert, werd gewaarschuwd voor het gebruik van de marxistische gedachte in de bevrijdingstheologie. Het tweede document, dat in 1986 gepubliceerd werd, tekende een weg uit voor de bevrijdingstheologie in de christelijke traditie.

Mgr. Müller plaatst de bevrijdingstheologie in het bredere kader van de sociale leer van de Kerk. Het denken van Müller werd beïnvloed door de erfenis van mgr. Wilhelm von Ketteler, voorloper van de sociale leer van de Kerk. Müller verleende met bevrijdingstheoloog Gutierrez in 2004 zijn medewerking aan een boek over armoede en bevrijdingstheologie.

In het interview krijgt de priesterfraterniteit Sint-Pius X een veeg uit de pan. 'Zij beroepen zich op de Traditie van de Kerk maar aanvaarden de Traditie slechts gedeeltelijk’.