03 Juli 2012

Laat je verrassen

Ga naar overzicht

Deel op:

eg je niet vast. Laat je verrassen door wat gebeurt: of God zelf even komt wonen bij ons.

Waar kunnen &lopende vuurtjes terecht’? Waar vinden wij met ons vuur een ingang? De lezingen van vandaag, over God die in een tent woont en Jezus die Zacheüs bezoekt, zeggen ons:

let op de tekenen. Ga met een open houding naar mensen toe, laat je verrassen, zoals onze Heer zich liet verrassen door het vertrouwen van mensen van wie je het niet zou verwachten: een tollenaar, een vrouw die door bloedingen was buitengesloten, een officier van het bezettingsleger – &Jouw vertrouwen is je redding’, zei Hij.

Let op mensen van welke komaf ook, die misschien niet zo goed in de markt liggen, maar in wie je beweging ziet, hoe bescheiden ook, in de richting van gemeenschapszin en solidariteit.

Laat merken dat je hen ziet, dat je door de buitenkant heenkijkt. Durf je te laten leiden door wat er dan gebeurt.

Een collega-vriend van mij heeft niet lang meer te leven. Ik bezocht hem dezer dagen. Ik had een korte stop voorzien. Na een kort gesprek moest hij rusten, waarna ik nog even met zijn vrouw verder praatte. Maar hij kwam terug en ik merkte dat zij verlenging op prijs stelden.

En ik wijzigde mijn plan. Hoe het gesprek toen liep, zou ik niet na kunnen vertellen, maar alles wat van belang is in het leven kwam op tafel, de goede dingen en de verdrietige. Soms waren we alle drie in tranen, maar het was kostbaar wat we deelden.

Leg je niet vast. Speel in op wat je ziet. Laat je verrassen door wat dan gebeurt:

of God zelf even komt wonen bij ons.
Uit de preek van Jozef Essing o.p. bij de recente viering van zestig jaar Dominicuskerk in Utrecht. Lezingen waren Exodus 40, 34-38 en Lucas 19, 1-10.