31 Juli 2012

Kort internationaal, juli 2012

Ga naar overzicht

Deel op:

etwerkende zusters, digitale stemmers, interreligieuze dialoog en onderscheiden monialen: enkele berichten uit het wereldwijde netwerk van de dominicaanse familie. En waar ter wereld zou nu de magister weer zijn?

De broeders dominicanen vormen één wereldwijde orde, de zusters hebben talloze congregaties. Ze vinden elkaar onder andere via Dominican Sisters International (DSI). Om de internationale, regionale en nationale netwerken te verstevigen is deze organisatie begonnen met het project DSI 2.0.
De algemene oversten van de congregaties hebben een enquête toegestuurd gekregen. De resultaten daarvan zullen worden samengevat om de communicatie en het netwerken te bevorderen. DSI 2.0 richt zich op sociale netwerken in alle digitale vormen, zoals bijvoorbeeld die van Facebook, zoals deze groep van DSI en deze groep van Amerikaanse zusters.
In mei 2013 houdt DSI haar zevende algemene vergadering.


Digitaal stemmen

In 2007 kwam een groep Amerikaanse studenten in Columbus bij elkaar na de conferentie prediking in actie. In 2009 leidde dat tot een nationale groep van jonge dominicaanse leken: Dominican Young Adults (DYA-USA), officieel erkend door de internationale jongerenbeweging (IDYM).
Dominicanen hechten aan democratie en goed overleg, en dat is in een groot land als de Verenigde Staten niet zo eenvoudig te regelen, tenzij je tijd en geld genoeg hebt om veel te reizen. Maar de democratie kan ook gediend worden met digitale middelen, in dit geval met Google-plus, waar de DYA-leden konden video-chatten. Niet alleen voor de lol natuurlijk, maar ook om te vergaderen.
Dat gebeurde op 2 juni in een nationale digitale bijeenkomst. Daarin werd onder meer digitaal gestemd voor het nieuwe bestuur. Sollicitanten hadden zich voorgesteld via een korte YouTube-video. Het geheel eindigde met eeb digitale  gebedsdienst.


Eredoctoraat voor monialen

Saint Mark’s College, de theologische faculteit van de universiteit van British Colombia in Canada, kende een bijzonder eredoctoraat toe. Niet aan een persoon, maar aan een communiteit van contemplatieve zusters: de dominicanessen van het monialenklooster Queen of Peace.
Deze communiteit bestaat pas sinds 1999, toen vijf zusters het klooster vestigden. Inmiddels zijn er negen geprofeste zusters en twee leden die met hun vorming bezig zijn. Sinds 2009 is de stichting erkend door de orde en is het een zelfstandig klooster, met zusters uit verschillende delen van Canada, de VS, Europa, de Filippijnen, Australië en Afrika.
De communiteit kreeg het eerbewijs van de theologische faculteit vanwege &de vorming die zij als katholieke religieuzen verzorgen in de dominicaanse intellectuele en monastieke traditie’.


Groeimarkt

Net zoals Vietnam en trouwens ook in de VS is de Filippijnen voor de orde der dominicanen een groeimarkt. Dit voorjaar deden daar 21 broeders professie: tien deden dat voor de eerste keer, vier deden opnieuw hun tijdelijke geloften, zeven deden er hun eeuwige professie.
Ook in Polen is er veel belangstelling voor de dominicanenorde. Dit voorjaar werden twaalf broeders diaken gewijd en acht broeders priester. Ongeveer 450 leden van de Poolse provincie waren daarbij aanwezig.


Interreligieuze dialoog

Samen met andere leden van de dominicaanse Familie had de Pakistaanse dominicaan Prakash Lohale o.p., lid van het generaal bestuur van de orde, dit voorjaar drie ontmoetingen over interreligieuze dialoog.
De eerste was in een Bosnische moskee in Keulen, georganiseerd door lekendominicanen, met christenen en moslims. De tweede was een boeddhistisch–christelijke vierdaagse dialoog en retraite in een boeddhistisch klooster in het Duitse Waldbröl. Dominicaan Brian Pierce, promotor van de monialen, gaf er lezingen over het verband tussen de spiritualiteit van de dominicaanse mysticus Meister Eckhart en de Vietnamese boeddhistische meester Thich Nhat Hanh. De derde bijeenkomst vond plaats in de Santa Sabina in Rome.
De bijeenkomsten werden onder meer gehouden ter voorbereiding op het algemeen kapittel van 2013. De orde der dominicanen wil, mede door de toename van geweld in naam van de godsdienst, meer aandacht besteden aan interreligieuze dialoog, onder andere door het opzetten van een online-cursus. In voorbereiding is een conferentie in Indonesië over de dialoog met moslims.


Nuns on the bus

Dominicaanse zusters in de Verenigde Staten staan bekend om hun maatschappijkritische geluid. Onlangs voltooiden zij hun campagne Nuns on the bus, waarin een bus met zusters negen staten aandeden uit protest tegen het zogenaamde Ryan budget.
Dat financiële voorstel, aangenomen door het Amerikaanse Congres, bevoorrecht de bevoorrechten en schaadt de gewone mensen, betogen de zusters. &En dat is fout in een democratie die zichzelf beschouwt als van het volk’, zegt zr. Simone Campbell in bovenstaand filmpje, waarin zij de eenzijdige nadruk op de verantwoordelijkheid van het individu kritiseert. &Toen Paul Ryan zei dat hij dit deed op grond van de katholieke sociale leer werd ik pas echt kwaad. Individuele verantwoordelijkheid kan alleen bestaan op een ondergrond van solidariteit.’


Waar is de magister?

Magister van de orde Bruno Cadoré was in juni bij een bijeenkomst van Spaanse monialen, bij de zaligverklaring van pater Lataste in Frankrijk en op visitatie in de Baltische landen, Rusland en Colombia. In juli was hij drie weken in de zuidelijke provincie van de Verenigde Staten en daarna een week in West-Afrika.
Van 24 juli tot 7 augustus heeft hij vakantie. Het is veilig te vermoeden dat hij dan lekker even thuis blijft…