04 Juli 2012

'Dominicaantjes' bij catechetisch project

Ga naar overzicht

Deel op:

Dominicaantjes’ noemt hij ze: de zwart-witte figuurtjes die Thom Breukel maakte voor de website &Vensters op katholiek geloven’. Niet alleen vanwege het zwart en wit, maar vooral omdat Thom bij dominicanen opgroeide en zijn moeder lekendominicaan was.

De website Vensters op katholiek geloven is gemaakt in opdracht van CNV Onderwijs en uitgeverij Adveniat. Het is onderdeel van een drieluik, samen met het lespakket Maar wie is God? en het boek Mijn school is katholiek!

Op de site worden vijftig vensters gegeven op wat katholieken geloven, in een heldere opmaak en indeling.

Thom Breukel is een duizendpoot. Hij is gefascineerd door stilte en maakt daar op een aanstekelijke manier werk van. Zo publiceerde hij de Stilte-atlas, een boek met drieduizend plaatsen in Nederland waar de stilte wordt bewaard, en Stil Amsterdam, een &survivalgids voor stedelingen’ die rustige plekken zoeken. Ook leidt hij het &Mediteren op Solder&, twee keer per maand in Amsterdam.

Zie www.venstersopkatholiekgeloven.nl