02 Juli 2012

Een leven in de maalstroom

Ga naar overzicht

Deel op:

rans van den Oudenrijn (1938) werd in de jaren vijftig dominicaan, maar verliet de orde eind jaren zestig. Hij legde zich toe op krtisch-marxistische theorievorming, zoals dat heette. Van hem verscheen het autobiografische &Een leven in de maalstroom van politieke theologie en filosofie’.

Frans van den Oudenrijn leefde zo het leven van een generatie kritische katholieken. Geboren in een traditioneel rooms-katholiek gezin, enthousiast geworden voor de kerkelijke vernieuwing en uitgetreden toen die stagneerde.

Na zijn promotie in Duitsland (Kritische Theologie als Kritik der Theologie heette zijn dissertatie), kreeg hij een baan aan het Instituut voor Normen en Waarden te Rotterdam. Daar was hij ook politiek en sociaal actief. Na opheffing van het instituut in 1986 verhuisde hij naar Groningen. Hij leefde er als 'huisman’ met vriendin en drie opgroeiende kinderen, en werd ook pragmatischer sociaal actief, in een buurtactiegroep en het opzetten van een voorziening voor tippelaarsters. Aansluitend zette hij met zijn vriendin een cursuscentrum bij Assen op. In 2003 keerde hij alleen naar Groningen terug.

Hoe hij zich toen voelde wordt ergens in het boek als volgt geschetst:

'Als je je passie altijd als een rivier door de bedding van een hoge, steile kloof hebt gestuurd, voelt het ineens heel ongemakkelijk als je bij een woestijn komt. Waar de bedding wegvalt, weet je geen richting meer te houden en het water sijpelt weg. De woestijn fluistert je toe: laat je door de wind dragen, die weet daar wel raad mee. Na lang aarzelen doe je dat en kom je als een milde regen aan de andere kant van de woestijn, in de bergen neer.’

Vanuit deze houding is dit boek geschreven. Het is te bestellen bij Shaker Media, 043-3500424, info@shaker-media.nl