06 Juni 2012

Zaligverklaring pater Jean-Joseph Lataste

Ga naar overzicht

Deel op:

ondag 3 juni vond onder grote belangstelling in de 'hallen’ van Besançon de zaligverklaring plaats van pater Jean-Joseph Lataste. Een verslag van Ben Vocking, provinciaal van de Nederlandse dominicanen.

Er waren meer dan zesduizend mensen, onder wie uiteraard de zusters van Bethanië uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, Letland, Zwitserland en Italië. Er waren ook vele broeders dominicanen en meer dan twintig bisschoppen aanwezig. Kardinaal Angelo Amato, prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen, ging in de viering voor.
Hadden de zusters zich niet voor de zaligverklaring ingezet (hij was voor hen al heilig), het aartsbisdom Besançon deed dat wel. En nu – 150 jaar na zijn dood – vond deze officiële erkenning plaats van pater Lataste, de apostel van de gevangenissen.

Niet vanuit vuur
Op zaterdag 2 juni vond een twee uur durende avondwake plaats in de overvolle kathedraal van Besançon. Op zondagmiddag drie juni was dé viering in de 'hallen’, omdat de kathedraal te klein was. Tijdens de viering werd in verschillende talen gezongen.
Onze (Franse) magister Bruno Cadoré hield een lange, maar zeer goede overweging, waarin hij het beeld opriep van de stilte die na de eerste preek van de jonge Lataste in de gevangenis moet hebben geklonken. 'Op die dag richtte God zich niet vanuit een vuur tot zijn volk. Het gebeurde op een plaats die afgescheiden is van de wereld, waar vrouwen gevangen zitten na hun veroordeling en misschien niet veel meer van het leven verwachtten’.

Profeet
Br. Bruno noemde Jean Joseph Lataste een profeet, omdat hij pleitte voor rehabilitatie. Dat waren niet alleen evangelische, maar ook politieke én profetische woorden: 'Als hij spreekt over rehabilitatie, heeft hij het over de gehele mensheid, die zichzelf meer tot eer strekt naarmate zij meer vergeeft.’
Volgens de magister leefde Lataste vanuit de vriendschap van God, die hij ook als de kern van de dominicanenorde beschouwde. 'Als Bethanië er niet was geweest, had er iets wezenlijks ontbroken aan de Orde van de Predikbroeders.’

Barmhartigheid
Jean-Joseph Lataste is nu officieel de apostel van de gevangenissen, als de broeder, die mensen liet zien dat ellende, fouten, misstappen nooit het einde zijn. Altijd is een nieuw begin mogelijk. Het was dan ook indrukwekkend, dat er na de proclamatie van de zaligverklaring een mandje werd aangedragen met kunstrozen, gemaakt door een groep lekendominicanen die gevangenen zijn in Norfolk in de Verenigde Staten.
Jean-Joseph Lataste wordt geëerd, waar mensen die barmhartigheid in woorden en daden laten klinken.

Ben Vocking o.p.