13 Juni 2012

Echt zijn

Ga naar overzicht

Deel op:

In elk jong mens zit een schat verborgen die erom vraagt opgedolven te worden’, schrijft Theo Koster, dominicaan en studentenpastor. Hij herkent die blik in het boek &Echt zijn. Jonge mensen over leven met aandacht’, geschreven door Arjan Broers, die ook deze site beheert.

In elk jong mens zit een schat verborgen die erom vraagt opgedolven te worden. Veel hoef je er niet voor te doen. Oprechte interesse voor en een aandachtig bevragen van deze mens is voldoende.
Vanuit hun omgang met jonge mensen wisten de maristen dit. Zij vroegen Arjan Broers die deze interesse en aandacht deelt en de vaardigheid bezit dit te verwoorden tien jonge mensen te bevragen. Het resultaat is het prachtig geschreven en vormgegeven boekje: Echt zijn, jonge mensen over leven met aandacht.

Je laten kennen
Het boekje is geschreven voor twintigers en begin dertigers, de leeftijd waarin je geacht wordt jezelf te kennen, je te voegen in en jouw bijdrage te leveren aan onze samenleving.
De tien onderling zeer verschillende mensen die bevraagd werden laten zich kennen. Zij vertellen waar ze tegenaan liepen op hun zoektocht en hoe zij omgingen met kansen en hindernissen onderweg. Soms tot eigen verbazing zijn zij allen, de een meer dan de ander, thuis gekomen bij zichzelf in de wereld die zij bewonen.
De doelgroep zal zich in de verhalen herkennen, perspectief zien, bemoediging ervaren en zich uitgedaagd weten de eigen levensweg voort te zetten.

Verbinding
Twee rode draden, die veel zeggen over de huidige tijd, komen in de verhalen naar voren. De eerste draad is de behoefte aan en het verlangen naar persoonlijke gesprekken, praten met iemand over het eigen leven, ontmoetingen waarin je open gaat, je je bloot kunt geven.
We leven in een samenleving waarin alles snel gaat, contacten vluchtig zijn en oppervlakkig blijven. Jonge mensen gaan hierin mee en merken dat zij in zichzelf opgesloten raken. Zij gebruiken zelf de woorden onzekerheid, controle houden, nergens over praten. Eenmaal het isolement doorbroken merken zij, dat anderen opener zijn dan gedacht en er verbindingen ontstaan. Die openheid en verbinding beperken zich niet tot andere mensen. Menigeen ontdekt ook iets of iemand die hen overstijgt.

Aandacht
Een tweede rode draad is aandacht of rust. We leven in een samenleving waarin we voortdurend geprikkeld worden mee te doen, je waar te maken, actief te zijn. Deze jonge mensen hebben ontdekt dat rust inbouwen net zo belangrijk is als eten, drinken, ademen. Zij gebruiken de woorden nee durven zeggen, een avond niets doen, alleen of op mezelf zijn. De weg naar binnen gaan.
Na elk portret volgt een korte reflectie die het verhaal verbreedt en de lezer uitnodigt tot zelfreflectie. Naast prachtige foto’s van de jonge mensen die aan het woord zijn vind je wijsheden van mensen uit de geschiedenis als aantekeningbriefjes opgenomen. Ze zijn met zorg uitgekozen, op de goede plaats afgedrukt op vele pagina’s van het boekje en zetten daarmee deze jonge mensen in een lange traditie.

Oproep
Dit boekje is niet alleen voor jonge mensen een aanrader. Het is ook een bemoediging voor ouderen die benieuwd zijn naar wat jonge mensen bezig houdt. En een oproep: spreek deze leeftijdsgroep eens aan; op jouw oprechte aandacht zitten zij te wachten. En heb je zelf (klein)kinderen van deze leeftijd, dan is dit boek én een prachtig cadeau én een uitgangspunt voor een goed gesprek.
Tot slot herinnert de titel mij aan mijn roeping, destijds verwoord in 'zoeken naar echtheid’.

Theo Koster o.p.

Arjan Broers. Echt zijn. Jonge mensen over leven met aandacht. Met foto’s van Bram Budel. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 379 0, €12,95

Klik hier voor de website van de auteur

Klik hier voor de website van de uitgever