18 Juni 2012

18 juni: Z. Hosanna van Mantua

Ga naar overzicht

Deel op:

e zalige Hosanna Andreassi werd in 1449 geboren te Mantua (Lombardijë) als lid van een familie die nauw verwant was met de bekende familie Gonzaga. Op jeugdige leeftijd werd zij lid van de Derde Orde. 18 juni is haar feestdag.


De hand van het bewaard gebleven lichaam van Hosanna.

Hosanna werd lid van de toen bekende lekenzusters van de boetvaardigheid van de H. Dominicus. Ze groeide uit tot een veelgevraagde raadgeefster, vooral via haar talrijke brieven, waarin zij blijk gaf van haar capaciteit als contemplatieve dominicanes die tegelijkertijd haar grote verdiensten had in vele werken van barmhartigheid.
Hosanna leidde een jaar lang het hertogdom Gonzaga met wijs beleid en beminnelijke woorden en daden. Zij staat bekend als mystica en ontving in haar lichaam de wondetekenen (stigmata) van Christus. Zij stierf in Mantua op 18 juni 1505 en ligt opgebaard in de kathedraal van Mantua.