29 Mei 2012

Theo Koster in 'Altijd wat'

Ga naar overzicht

Deel op:

eertig procent van de Nederlandse priesters die een maatschappelijke functie hebben, is voor afschaffing van het celibaat. Op 29 mei deed het NCRV-programma &Altijd wat’ verslag van dit onderzoek, met een portret van onder meer Theo Koster o.p.

De uitzending is hier terug te kijken.

Een bijna even grote groep (39 procent) van de ondervraagde priesters vindt dat deze regel van de Rooms Katholieke Kerk, die trouwen en seksuele contacten voor priesters verbiedt, wel gehandhaafd moet blijven. Bijna een kwart (21 procent) staat er neutraal tegenover.

In Nederland zijn ruim achthonderd priesters maatschappelijk actief (parochie, bisdom, ziekenhuis, gevangenis, universiteit). Altijd wat zond ruim zevenhonderd van hen een enquêteformulier. Hiervan stuurden 135 priesters het formulier, al dan niet anoniem, ingevuld terug.

Aanleiding voor de enquête is het rapport van de commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk, dat eind vorig jaar uitkwam. 99 procent van de ondervraagde priesters vindt dat de Rooms Katholieke Kerk door het seksueel misbruik schade heeft opgelopen. Een kwart van hen is van mening dat de huidige bisschoppen niet op de juiste manier op het seksueel misbruik hebben gereageerd. En meer dan de helft van de ondervraagde priesters (52 procent) merkt dat mensen door het schandaal anders tegen hun ambt aankijken.

Volgens het rapport van de commissie Deetman verhoogt het celibaat het risico op seksueel misbruik. Uit de enquête blijkt dat 22 procent van de priesters die het celibaat willen afschaffen, vindt dat het celibaat seksueel misbruik in de hand werkt.

Overigens was er voorafgaand aan het onderzoek al wat rumoer: priesters werden opgeroepen niet mee te doen, omdat het onderzoek ondeugdelijk was. Publicist Anton de Wit schreef een satirisch stukje over de uitkomsten.