31 Mei 2012

'Naar de toekomst die we willen'

Ga naar overzicht

Deel op:

an 20-22 juni vindt in Rio de Janeiro, Brazilië, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling plaats. De dominicanen hebben een eigen ngo (niet-gouvernementele organisatie) bij de Verenigde Naties. Een zorgelijke inleiding van de Amerikaanse dominicanes Margaret Mayce.

door Margaret Mayce o.p.
Over enkele weken komen staatshoofden en regeringsleiders samen in Rio de Janeiro voor de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling. De verwachtingen van deze conferentie zijn sterk verbonden met de niet nagekomen toezeggingen die gedaan werden tijdens de eerste conferentie in 1992, doorgaans de Earth Summit genoemd.

Verslechtering
In 1992 zegden leiders op het hoogste politieke niveau de belofte dat ze zich zouden inzetten voor een paradigma-verschuiving die nodig is: van niet-duurzame modellen van economische groei, consumptie en productie, naar een model van meer duurzame ontwikkeling, met respect voor de behoeften van de mensen én de beperkte bronnen van de aarde.
Twintig jaar later bevindt de wereld zich op een veel moeilijker punt. Er zijn meer mensen die in absolute armoede leven en de gezondheid van de planeet is ernstig aangetast, zelfs nu de grote multinationale ondernemingen steeds hogere winsten behalen

Groen masker
Een van de belangrijkste thema’s van de conferentie in juni is vergroening van de economie. Het is echter voor de meeste betrokkenen duidelijk dat dit enkel een poging is om de huidige markteconomie een beetje milieubewuster te maken.
In deze tijd van financiële crisis zoekt het wereldwijde kapitalisme nieuwe doelen. De markt richt zich nu op de wereldwijde hulpbronnen. Groene economie is dan niets meer dan een &groen’ masker voor ongebreideld kapitalisme. Het is een nieuw mechanisme om onze bossen, rivieren, landbouwgronden en natuurlijke hulpbronnen te gebruiken – allemaal om winst te maken.

Biomassa

Rechts: de nieuwsbrief van dominicanen bij de VN. Klik op het plaatje om de nieuwsbrief te downloaden.

Het idee is bijvoorbeeld om oliewinning te vervangen door het gebruik van biomassa: biologisch materiaal als planten, dieren, rivieren, land, bossen, algen enzovoort. In het tijdperk na de olie zou de industriële productie niet draaien op fossiele brandstoffen, maar op biologisch materiaal dat op een technologisch hoogwaardige manier bruikbaar wordt gemaakt.
De plaatsen waar biomassa vooral te vinden zijn, zowel op het land als in zee, liggen op het zuidelijk halfrond, waar boeren, vissers en oorspronkelijke bewoners sinds mensenheugenis voor de aarde en haar bronnen zorgen.

Multinationals
Investeerders zoeken nieuwe markten via deze &groene economie&, waarbij ze natuurlijke hulpbronnen willen gebruiken voor industriële productie. Het is niet toevallig dat onder de grootste supporters van de &groene economie’ grote bedrijven zijn op het gebied van energie (Exxon, BP, Chevron, Shell); pharmacie (Roche, Merck); voeding en landbouw (Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Procter & Gamble); en chemie (Dow, DuPont, BASF).

Bedrijvenlobby
Een andere grote zorg voor de samenleving is de groeiende invloed van grote bedrijven en hun lobby-organisaties binnen de VN zelf, en hun invloed op nationale regeringen en internationale afspraken. Hun lobby is erin geslaagd om blokkades op te werpen voor oplossingen voor de klimaatverandering, voedselproductie, de schending van mensenrechten, watergebruik, gezondheidsproblemen en de strijd tegen armoede.
Maatschappelijke organisaties, hier bij de Verenigde Naties in New York en tijdens de conferentie in Rio, moeten de VN en haar lidstaten voortdurend uitdagen om zich te verzetten tegen deze dodelijke greep van de grote bedrijven. Het ondermijnt namelijk de internationale samenwerking en gaat ten koste van de aarde en haar bewoners.

Peoples’ Summit
Parallel aan de conferentie in Rio wordt de Peoples’ Summit gehouden, georganiseerd door maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst zal zich vanuit ethische vragen onder meer buigen over onze gemeenschappelijke goederen; maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen; het recht op water; reservaten en oorspronkelijke bewoners; en duurzame steden.

Geloof in transformatie
Afsluitend wil ik wijzen op een prachtige website: Faith, Economy, Ecology and Transformation. Dit is een los verband van vooral religieus geïnspireerde organisaties en personen, die geloven dan de mensheid geroepen is om de manier waarop we met elkaar en met de aarde omgaan radicaal te veranderen.
Het pleit voor een ethiek van juiste verhoudingen in plaats van een ethiek van exploitatie. Dit vraagt van ons dat we ons focus verleggen van de materie naar het welzijn van de hele mens; van overdaad naar genoeg; van uitsluiting naar insluiting; van competitie naar samenwerking; van het najagen van voorrechten naar het goede leven voor allen, en van een eenzijdige blik op menselijk leven naar een waardering van het leven in al haar vormen.

&De natuurlijke wereld is de grotere heilige gemeenschap waar we bij horen. Als we ons vervreemden van deze gemeenschap, schieten we tekort in alles wat ons menselijk maakt’ – Thomas Berry

Margaret Mayce o.p.
NGO in Special Consultative Status at the United Nations
Dominican Leadership Conference
211 East 43 St. Rm 704
New York, NY 10017

Stuur zr. Margaret Mayce een e-mail

Overgenomen van de Amerikaanse website www.domlife.org