14 Mei 2012

Liefde is een antwoord

Ga naar overzicht

Deel op:

img decoding="async" src="http://dominicanen.nl/images/blank.gif" alt="" width="9" />Wij hoeven niet Gods liefde en goedheid over ons af te smeken. Wij hoeven God niet te dienen om Zijn liefde te ontvangen. Het is echt zo, dat God altijd al van ons hield. Het leven en de dood van Jezus zijn daar bewijs van.

Wat moeten wij doen om te laten zien, dat we het begrepen hebben dat God van ons houdt? Hoe kunnen wij daarop reageren en laten zien dat ons leven door die liefde veranderd is?

Als wij Jezus vragen wat wij moeten doen, dan zegt Hij ons vandaag dat we ons aan zijn geboden moeten houden. Hij spoort ons aan om ons niet ongerust te maken over wat we verkeerd deden, maar om van elkaar te houden. De beste richtlijn in het houden-van is te kijken naar mensen die van elkaar houden: ze stralen liefde uit. Ze zijn vrolijk, vriendelijk en geduldig.

Wij moeten niet leven en denken als slaven, die alsmaar proberen om alles goed te doen uit vrees voor straf. In plaats daarvan noemt Jezus ons vrienden. Dat is niets sentimenteels.
De vriendschap met Jezus is er een van wederzijdse liefde en eerbied. Vrienden zorgen er voor dat we normaal blijven: helpen ons uit een depressie; zijn klankborden als wij met iemand willen praten; leren ons nieuwe werelden kennen.

Wij zijn vrienden van Christus. Wij vragen Hem ons te tonen wat we moeten loslaten, hoe wij tot bloei kunnen komen, door van elkaar te houden en die liefde te tonen.

Fragmenten uit de overweging van Antoon Boks o.p. op 13 mei 2012 in Huissen