21 Mei 2012

Leven in de liefde

Ga naar overzicht

Deel op:

emelvaartsdag ligt achter ons. De hemel is leeg, maar Pinksteren komt. Laten wij van die tussentijd gebruik maken om de balans van ons bestaan op te maken.

Het gevaar is dat we denken te weten hoe de wereld in elkaar zit. In onze tijd heeft de theologie daarbij concurrentie gekregen van de natuurwetenschappen en de economie.

Er leken geen grenzen te zijn aan de menselijke mogelijkheden. Maar die grenzen zijn juist in onze tijd onontkoombaar aan het licht gekomen. En verder zijn velen ook zichzelf kwijtgeraakt, doordat de religieuze bodem onder onze samenleving is weggeslagen. Daardoor dreigen we een speelbal te worden van wat zich voordoet, houden we ons krampachtig vast aan wat we hebben. Een uitzichtloze situatie?

In de eerste brief van Johannes lezen we: 'Niemand heeft God ooit gezien’. We kunnen het leven niet naar onze hand zetten. Het leven wordt ons gegeven. Daarbij mogen wij geloven dat er een God is die liefde is, de dragende grond van ons bestaan. En wie in de liefde leeft, blijft in God en God blijft in hem.

Laten we in dat vertrouwen leven.

Slot van de overweging van lekendominicaan Evert van den Berg op 19 en 20 mei in Zwolle.