25 Mei 2012

De zachte kracht

Ga naar overzicht

Deel op:

en je er alleen op gericht dat je kinderen tot de winnaars behoren en dus geen slachtoffer worden, of wil je voorkomen dat je kinderen geen beulen worden?

Als je je kinderen tot winnaars opvoedt, dan is de kans groot dat zij anderen tot verliezers maken.

Als je ze leert anderen niet te onderdrukken, dan is het mogelijk dat zij in de vrijheid en de vreugde van Jezus leven, maar ook moeten ze aanvaarden dat de wereld van de sterken en de winnaars hen haat, omdat zij hun spel niet meespelen.

Wat ziet Jezus als tegengif? Jezus bidt dat wij, zijn leerlingen, één mogen zijn zoals hijzelf en God één is. Dat gaat dus over een persoonlijke, dynamische relatie, een van toewijding. En de eenheid is de liefde.

Het gaat heel langzaam, want in de liefde is geen geweld. Daarom moet Gods molen langzaam draaien. De liefde moet steeds weer overtuigen. Ze is een zachte kracht die niets kan afdwingen.

Dat de liefde uiteindelijk zal overwinnen door lijden, kruis en dood heen, in zowel de grote samenleving als in ons innerlijk wetenwe omdat God zelf liefde is. We kunnen het moeilijk vinden als wij groot lijden verduren moeten. Maar ook hier geldt dat de liefde niets afdwingt, krachtig is wanneer ze zwak is, maar juist zo onoverwinnelijk is.

Fragmenten uit de preek van André Lascaris in Huissen op 20 mei 2012.