30 Mei 2012

Biografie over Lataste vertaald

Ga naar overzicht

Deel op:

De vrouwen die mijn zusters waren.’ Dat is de titel van de vers vertaalde biografie van de dominicaan Jean-Joseph Lataste (1832-1869), stichter van de Dominicanessen van Bethanië. Op 3 juni wordt deze &apostel van de gevangenissen’ zalig verklaard in Besancon.

Het boek begint met een voorwoord van Timothy Radcliffe, de Engelse dominicaan en voormalig magister van de orde. Bij zijn afscheid als magister, tijdens het generaal kapittel in 2001, gaf hij alle leden van het kapittel papieren rozen, uitgeknipt door gevangenen uit Norfolk in de Verenigde Staten. De broederschap daar was net opgenomen in de orde der dominicanen.
Voor Radcliffe was dit een van de indrukwekkendste momenten van zijn periode als magister. Hij ziet een rechte lijn tussen de erkenning van de broederschap van de gevangenen in de lekendominicanen en de prediking van de Franse pater Jean-Joseph Lataste (1832-1869).

Zalig
Lataste werd niet oud, hij stierf al op 36-jarige leeftijd. Hij heeft geen uitgewerkt systeem of gedachtegoed nagelaten. De ongeveer vijftig preken van zijn hand die bewaard zijn gebleven, zijn geen wonderen van redenaarskunst. Het is moeilijk voor te stellen, schrijft biograaf Jean-Marie Gueullette o.p., dat de preken zo’n indruk maakten op zijn gehoor.
Toch is het heel goed voorstelbaar dat Lataste nu zalig wordt verklaard en &apostel van de gevangenissen’ wordt genoemd. Hij leefde en belichaamde een grote ommekeer: door vrouwen in gevangenissen te zien als zusters en hen hun eigen waardigheid te openbaren.
Het moet grote indruk gemaakt hebben dat hij zijn preken tegen door de samenleving en door henzelf veroordeelde misdadigers begon met: &Lieve zusters…’ Zelf nam hij waar dat vrouwen zichzelf dan oprichtten &als bloemen na een onweersbui die door de zon worden aangeraakt’.

God is nu

Volgens Lataste is het wezen van God aanwezig in het nu. Het verleden wordt daarmee niet weggepoetst, oprecht berouw en oprechte bekering waren voor Lataste van belang. Maar het verleden bepaalt het heden niet, en God is van het heden.
&Het is mogelijk dat de grootste misdadigers de grootste heiligen worden’, zei Lataste vaak. Daarbij verwees hij graag naar Maria Magdalena die een publieke vrouw was, naar Petrus die Jezus verloochende en naar Paulus die voor zijn bekering christenen vervolgde. Lataste keek met liefde en ontmoette dus liefde, en deed dat blijkbaar zo uitnodigend dat hij broeders en vrouwen meekreeg in de stichting van de Dominicanessen van Bethanië.

Hagiografie
De biografie is geen hagiografie, zoals ook Radcliffe tot zijn opluchting merkte. &De grote vreugde van dit prachtige boek, voor mij tenminste, is dat ik hem nog aantrekkelijker en inspirerender vind dan ik ooit had kunnen denken.’
Wie bereid is om door de typische negentiende-eeuwse spiritualiteit te lezen waar Lataste in leefde, leest inderdaad het levensverhaal van een opmerkelijke ondernemende en vasthoudende man, die bereid was vanuit een diep vertrouwen te leven en te werken.

Klik hier voor meer informatie over de Dominicanessen van Bethanië in Nederland.

De biografie is geschreven door Jean-Marie Gueullette o.p., en is nu vertaald dankzij de zusters Dominicanessen van Bethanië. Het is uitgegeven door Discovery Books. ISBN 978-9077728-21-5, € 17,50. Ook te bestellen bij de zusters: Hagenbroek 11, 6017 RD Thorn, of via e-mail.