10 April 2012

Gevormd in de paasnacht

Ga naar overzicht

Deel op:

n de paasnacht werd lekendominicaan Jakob van der Beek met vijf anderen gevormd in de Dominicanenkerk te Zwolle. Hij werd daarmee opgenomen in de rooms-katholieke kerk. Die kerk maakt een verdrietige periode door. Juist nu wilde Jakob daarom een teken stellen:

Jakob van der Beek

Ontheemd
Mijn vormsel is voor mij een logische stap maar ook een onwennige. Jaren geleden heb uit volle overtuiging immers belijdenis gedaan in de gereformeerde kerk. In de jaren ‘70 verliet ik echter uit onvrede de kerk, deed diverse cursussen op gebied van intuïtieve ontwikkeling en liet daarmee het praktiserend geloven in traditionele zin achter me.
Paaszondag hoorde ik zr. Aloysa van Amersfoort in het tv-programma ‘Het vermoeden’ zeggen: ‘Spiritualiteit begint in onherbergzame situaties’. Ik kan dat helemaal onderschrijven. Na mijn scheiding in 1997 was ik ontheemd, schaamte, woede en verdriet overheersten, ik sloot me af.

Troostend
Na enige tijd zocht ik naar mogelijkheden hier een uitweg uit te vinden en reageerde op een cursusaanbod (sacrale dans) van het Thomashuis van het Dominicanenklooster in Zwolle.
Mijn nieuwsgierigheid naar het klooster en de bijbehorende parochie was gewekt en ik bezocht een viering. Daarnaast nam ik de uitnodiging aan om er vrijwilligerswerk in de kloostertuin te gaan doen. Vanuit die positie bekeek ik wat er gaande was in kerk en klooster.
In ’t Wasdom (het jongerencentrum van het klooster) werd in de Goede week een verdiepend programma aangeboden. Ik heb daar volop gebruik van gemaakt, de activiteiten als bibliodrama, tekstverklaring, stille wandeling, samen eten en vieren waren voor mij, troostend en helend. Ik voelde me welkom en kon in deze gemeenschap mezelf terug vinden.
Ik werd lid van de dominicaanse familie en de lekengemeenschap en ben sinds enkele jaren koster. De band is zo hecht dat ik nu deel uitmaak van de kloostergemeenschap en in het klooster van Zwolle woon.

Misbruik
Aanleiding van mijn vraag om te worden opgenomen in de katholieke kerk was een gesprek met bisschop Gerard de Korte. In een groepje spraken we over de gevolgen van het seksueel misbruik. Naar aanleiding van het handelen van de kerk hebben mensen de kerk de rug toegekeerd. Vol vuur benadrukte ik dat je juist in deze situatie de gemeenschap niet moet verlaten maar elkaar kunt ondersteunen in deze periode van verdriet.
Later realiseerde ik me dat ik zelf geen lid was van diezelfde kerk en besloot daarop het vormsel aan te vragen.

Jakob van der Beek ontvangt het vormsel van René Dinklo o.p., rector van de Dominicanenkerk in Zwolle en prior van het klooster.

Werkzame Geest
De voorbereiding hiervoor was bijzonder vanwege de gesprekken die we voerden naar aanleiding van de sacramenten. Ik werd uitgedaagd om openhartig over mijn geloof te spreken. Tijdens het sacrament van het vormsel wordt gebeden om de Heilige Geest, eerst door middel van handoplegging, daarna ontvangt de vormeling het zegel van de Geest door midden van een zalving met chrisma.
Hoe is nu de Geest te duiden, wanneer is die werkzaam? Ik ervaar de Geest wanneer ik in staat ben om steeds opnieuw met een nieuwe blik te kijken en te luisteren. Ik ervaar dit in vieringen wanneer bekende liederen en psalmen opeens nieuw of anders klinken. Bijvoorbeeld psalm 43 die ik las tijdens een vesper:

Dan mag ik opgaan naar het altaar van God,
Naar Hem die mijn vreugde is, van jongs af aan,
Dan zal ik met harpspel U danken,
Mijn Heer en mijn God.

Dit vers drukt heel mooi uit wat ik nu heb ervaren.

Jakob van der Beek, lekendominicaan