19 April 2012

Geloof in liefde die blijft

Ga naar overzicht

Deel op:

ij denken bij vrijheid aan: kunnen kiezen waar je zin in hebt.

Ik denk eerder aan: niet belemmerd worden om &hart te hebben’.
Dat is: niet tegengehouden worden door de druk van de omgeving,
de problemen die je op je af ziet stormen,
of de macht der gewoonte,
als het er om gaat voor een ander op te komen.

Ware vrijheid – zo schrijft de dominicaan Timothy Radcliffe,
is de vrijheid om er te zijn, om ’ter plekke te zijn’
en niet weg te lopen als het moeilijk wordt,
&om ervoor te gaan’ als het erop aankomt, en zich te geven.

Het is de vrijheid om je niet te laten inkapselen door het comfort om je heen,
maar het avontuur aan te gaan van het delen met anderen
– van je tijd, je kennis, je geld of goed –
en je goed geregeld leventje te laten &storen’ door hun problemen.

Het is de vrijheid om de ban van het verleden te doorbreken,
de ander van zijn schuld aan jou te ontlasten
en met hem of haar nieuw te beginnen.

Kortom: het is de vrijheid van de liefde die zich durft te wagen.
Het is een vrijheid die de verlamming van de angst doorbreekt, de verstarring
waardoor mensen &als de dood zijn’ – om met Oosterhuis te spreken.

Het zijn Paulus en Johannes die in die zin over de verrijzenis spreken.
Paulus tot de Korinthiërs: Doet het oude zuurdeeg weg van de zelfzucht,
wordt een nieuw deeg van waarachtigheid en zuivere trouw.
Het draait niet om een spectaculair schouwspel van een lijk dat opstaat,
ook niet om de vereniging van onze ziel en lichaam op de jongste dag.

Ik ben de verrijzenis en het leven, lezen wij in het Johannes-evangelie
– woorden van Jezus tot Martha, zus van Lazarus:
hier staat vóór je het leven dat door de dood niet is klein te krijgen
Wie in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven:
als je je openstelt voor Mij, voor wat leeft in Mij – liefde die blijft -,
komen er een vrijheid en een verbondenheid in je leven,
die zich door geen macht ter wereld laten stoppen.

Uit een preek van Jozef Essing o.p. in de Dominicuskerk in Utrecht.