29 April 2012

29 april: H. Catharina van Siena, kerkleraar

Ga naar overzicht

Deel op:

atharina van Siena werd in 1347 geboren als dochter en 25e (!) kind van wolverver Jacopo Benincasa in Siena, Toscane. Zij werd een van de beroemdste mystici van de rooms-katholieke Kerk, waarvan zij, na haar heiligverklaring in 1461 samen met Teresa van Avila als eerste vrouw werd verheven tot &kerkleraar’ (1970).

Afbeelding van Catharina in de kloostergang van Zwolle.

Klik hier voor de kalender van dominicaanse zaligen en heiligen, gemaakt door Balthasar Hendriks z.g.

Vanwege haar heilige levenswijze, diepe kennis van de geloofsgeheimen, opgewekte humeur, invloedrijke opinies en moedige uitspraken tegenover wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, ontstond rondom haar een groep van navolgers die Caterinati werd genoemd.

Catharina werd lid van de &Zusters van boetvaardigheid van de H.Dominicus’, later &Derde Orde’ genoemd, de voorloper van de lekendominicanen. Zij geldt binnen de Orde als de sublieme vrouwelijke inspirator en vertolker van de dominicaanse spiritualiteit.

Tussen haar 14e en 19e levensjaar betrok Catharina vaak haar &kluisje’ in de werkplaats van haar vader. Zij wijdde zich aan de armen en meest verstokte zondaars en bewoog zich op het vlak van kerkelijke diplomatie. Zo wist zij Paus Gregorius XI ertoe te brengen vanuit Avignon terug te keren naar Rome, omdat het Gods Wil was. Vastbesloten zei ze: &Voglio& (ik wil het).
Binnen de kerk pleitte Catharina voor hervorming, net als binnen de Orde. Daarbij werd ze gesteund door haar dominicaanse biechtvader en eerste levensbeschrijver Raymundus van Capua.

Catharina bemoeide zich bovendien met de eindeloze conflicten tussen de steden in haar omgeving, en later ook met de wereldpolitiek. Ze gebruikte daar haar brieven voor, waarvan er 381 bewaard zijn gebleven.

Haar hoofdwerk is de Dialoog van de goddelijke voorzienigheid (1378), hiertoe aangezet door een visioen. Daarnaast zijn er 26 gebeden overgeleverd van diepe inspiratie en authentiek geloof, vruchten ook van haar groeiende identificatie met de gekruisigde Jezus, van wie zij in april 1375 de stigmata ontving.

Sinds 1939 is ze patrones van Italië, sinds 1999, tezamen met Birgitta van Zweden en Theresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein), als patrones van Europa. Sinds 1970 geldt ze als kerkleraar.

De liturgie heeft eigen lezingen: Apocalyps 1,5-8; Psalm 102; Johannes 7,14b-18 en 37b-39.

Klik hier voor een inleiding in het leven van Catharina van zr. Baptiste Tuin o.p.