28 April 2012

28 april: H. Lodewijk Maria Grignion van Montfort

Ga naar overzicht

Deel op:

eze vurige predikant in de Lage Landen was als diocesaan priester lid van de Derde Orde, hij werd stichter van de Montfortaanse Gemeenschap.
Louis werd geboren op 31 januari 1673 in het sympathieke dorpje Montfort-sur-Meu in Bretagne, Frankrijk. Aan zijn geboortenaam voegde hij zelf later de naam Maria toe, en noemde zichzelf Louis van Montfort. Zijn moeder, Jeanne Robert, had drie broers die priester waren.
Louis doorliep het college bij de jezuïeten in Rennes en ontwikkelde daar een ridderlijke liefde voor Christus en een stevig mannelijk karakter. Daarna ging hij naar Parijs voor zijn studie op het seminarie Saint-Sulpice, waar hij op 27-jarige leeftijd, in 1700, de priesterwijding ontving.

Louis de Montfort voelde zich aangetrokken tot het kluizenaarsleven, maar vanwege de noden van de Kerk koos hij bewust voor verkondiging in stad en land, met oog voor arme en verstoten mensen. Hij werd al spoedig bekend als rondtrekkend missionaris. Zijn meest verkondigde thema  was het Rozenkransgebed. Op 10 november 1710 trad hij in Nantes toe tot de toen zogeheten &Derde Orde’ van de dominicanen.
Bekend werd zijn stelling: &Als je de boodschap van het evangelie wilt verkondigen, moet je klappen kunnen verdragen’. Hij werd meerdere keren uit een bisdom verbannen. Hij was een profeet die geloofde in de belofte van wat nog niet te zien was. Met moed en volharding kon hij te keer gaan tegen de jansenisten van zijn tijd.

Louis stichtte de congregatie van de &Dochters der Wijsheid’ (Filles de la Sagesse), de &Broeders van Sint Gabriel’ en de Montfortanen. De broeders en paters raakten na zijn dood wijd verspreid werkzaam, in 28 landen op drie continenten. Ze hebben daarbij een voorkeur voor het platteland boven de stad en voor de armen boven de rijken, zoals ook in Nederland (in Oirschot), nadat zij in 1881 Frankrijk moesten verlaten.
Grignion de Montfort schreef onder meer De ware Godsvrucht, maar zijn belangrijkste werk is De liefde van de eeuwige wijsheid. Daarin komen, met een Bijbelse achtergrond, verschillende stromingen en belevingen samen vanuit Montforts mystieke beleving. Heel bekend werd zijn  Onderdanige Toewijding aan Maria.
Louis Grignion de Montfort stierf op 28 april 1716 en werd in 1947 heilig verklaard.