29 Maart 2012

'Neem het risico jezelf te zijn'

Ga naar overzicht

Deel op:

r zijn twee menigtes in het passieverhaal. Eerst een enthousiaste massa die Jezus toejuicht, als hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Dan een meute die hem uitjouwt op het kruis. Timothy Radcliffe vraagt zich af bij welke wij zouden hebben gehoord. &Waarschijnlijk bij beide.’

Verschenen op de Engelse preeksite torch.op.org

Menigtes zijn onbetrouwbaar. Een groep voetbalfans kan het ene moment enthousiast van een wedstrijd genieten, om plotseling een dreigende meute te worden. Deel zijn van een grote groep mensen kan voelen als deel zijn van een gemeenschap. Maar je kunt zo meegezogen worden in een bende waarin je je individualiteit verliest en vreselijke daden begaat. Denk aan de bijeenkomsten van de nazi’s, die mensen opzweepten tot een haat die men later niet zou begrijpen.

In de Goede Week worden we uitgenodigd goed te worden. Goede of heilige mensen hebben een onafhankelijkheid van geest en hart die hen beschermt voor de verleidingen van de meute. Een heilige is iemand die, door Gods genade, wordt zoals God hem of haar bedoelde.
Vaak nemen we confectie-identiteiten aan, en proberen we onszelf aan te passen aan de rolmodellen van onze samenleving. Beroemdheden worden geadoreerd, duizenden willen bij hun &communities’ horen via Twitter of Facebook. Door ons met hen te verbinden, onszelf te kleden als zij, hun team aan te moedigen of hun merk te dragen, hopen we onszelf te vinden.
Maar heiligen nemen het risico zichzelf te zijn, als de unieke vriend van God die ze zijn. Het zijn non-conformisten.

De massa die Jezus toejuicht als hij Jeruzalem intrekt, is aangetrokken door zijn macht. Hij komt als de beloofde Koning, de nakomeling van &onze vader David’. Ze zingen &Hosanna’, wat &redt ons’ betekent. Ze verzamelen zich om hem heen en begeleiden hem de stad in. Maar de menigte die hem bespot, waarschijnlijk grotendeels dezelfde mensen, spannen tegen hem samen, bespotten hem om zijn machteloosheid.

De machtigen trekken ons aan. We hopen dat wij met hen iets van hun kracht meekrijgen, om los te komen van het idee dat we niks waard zijn. Ook de machteloze kan sterke reacties uitlokken, als barracuda’s die zich op een gewond dier storten. Als een beroemdheid struikelt, ruikt de media bloed.

Timothy Radcliffe o.p.

Het is aan het begin van de Goede Week de moeite waard om onszelf af te vragen hoe wij zelf reageren op macht en machteloosheid. Richten we ons op de sterken, zelfs op de pestkoppen, onze opvattingen opzijschuivend in de hoop iets van hun kracht te krijgen? Houden we afstand tot de zwakken en verachten? Of durven we de Koning te volgen die &als mens verschenen, zich vernederd heeft en gehoorzaam werd tot in de dood – de dood aan het kruis’ (Fillipenzen 2,8)?

Hij verzamelt op de zondag van Pasen een gemeenschap om zich heen, bestaande uit een groot aantal broeders en zusters, maar waarin we ook onszelf kunnen zijn, gevangen door Gods universele vriendschap.

Timothy Radcliffe o.p. is een Engelse dominicaan en was negen jaar lang magister van de orde. Klik hier voor meer van hem op deze site.