09 Februari 2012

Lichaam en ziel. Een on-Bijbels beeld

Ga naar overzicht

Deel op:

et lijkt mij beter niet het bestaan van een onsterfelij­ke ziel aan te nemen.
Ik zie de mens graag als een eenheid en niet als samengesteld uit twee componenten waarvan er één afzonderlijk kan bestaan. Ik zie het lichaam als meer dan een ge­heel van orga­nen. Het is een knooppunt van relaties en verhou­din­gen met andere mensen, met God, en met de natuur.

Uit een nieuwe blog over toekomst na de dood, op de website www.meerdanikzelf.nl van André Lascaris o.p.