27 Februari 2012

Dienstbaar en vrij: een dominicaanse paradox

Ga naar overzicht

Deel op:

et lijkt in tegenspraak met elkaar: je bent toch niet vrij als je dienstbaar bent? Auteur Judith de Raat trof de twee woorden echter voortdurend aan in de gesprekken die ze voerde voor een boek over het spiritueel erfgoed van de Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch.

‘Al in het eerste gesprek dat ik voerde, klonken deze woorden luid en duidelijk’, vertelt Judith de Raat op de website van de dominicanessen van Neerbosch. ‘In de gesprekken die volgden, keerden ze met een geruststellende regelmaat terug.’

Drie lagen
De Raat ziet drie lagen in de titel van haar boek. De eerste is de religieuze: iemand die kiest voor religieus leven maakt zich vrij om dienstbaar te zijn aan God en medemensen.

De tweede laag is dominicaans of congregationeel: het is een tegendraadse titel met een innerlijke spanning. Wie dienstbaar is aan de nood van de tijd moet in staat zijn met het vrije verstand deze noden waar te nemen. In vrijheid dienstbaar zijn is soms lastig, door de combinatie van contemplatie en actie, laten en doen. ‘Het is een typisch dominicaanse paradox’, vindt De Raat.

De derde laag is een persoonlijke. De meeste dominicanessen van Neerbosch werken niet meer en zijn dus vrij. Maar in de gesprekken komt sterk naar voren dat zusters steeds op zoek zijn en blijven naar manieren om dienstbaar te kunnen zijn, aan anderen, aan elkaar, aan God.

Eigen gebruik
Het boek van Judith de Raat is in opdracht van de congregatie gemaakt en helaas alleen bestemd voor de zusters zelf. Via de website van de zusters komen we er iets van te weten, en ook via dit artikel op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.