29 Februari 2012

Afscheid in Open Dominicaner Kerk Venlo

Ga naar overzicht

Deel op:

p zondag 4 maart ging dominicaan Jan Verheul voor het laatst voor in een eucharistieviering in de Open Dominicaner Kerk in Venlo. Op dit moment laat de gezondheid van Jan het niet langer toe regelmatig naar Venlo te reizen. Erg jammer voor hem en zeker ook jammer voor de Open Dominicaner Kerk.

Eind 1998 begon Jan Verheul (foto) als coördinator en kartrekker van een groep betrokken gelovigen die elke zondag om 11 uur samenkomt voor een liturgische viering. Al gauw constateerde hij dat zijn hart vooral ligt bij de verkondiging en minder bij de organisatie.
Na zijn priesterwijding op 2 januari 1999 richtte Jan zich op het geven van bijbelcursussen, o.a. bij Winterwerk in Venlo, en op het voorgaan in Eucharistievieringen. Vele jaren was Jan mede het gezicht van de Open Dominicaner Kerk, in het leven geroepen door de in Venlo alom bekende Hubert Gulickx en Tejo van der Waarden.

Domani
Oorspronkelijk vonden de vieringen plaats in de Dominicanenkerk, het huidige Domani. Toen in 2005 het Dominicanenklooster gesloten werd, en een nieuwe bestemming kreeg, o.a. als Hospice, verhuisde Jan naar het klooster in Berg en Dal.

De groep ‘elf-uur-vieringen’ vond onderdak in de kloosterkapel van de zusters van Albertushof (foto). Door zijn gedegen voorbereide en doorleefde overwegingen, wist Jan de mensen steeds weer te inspireren. Daar zijn we hem erg dankbaar voor en we wensen hem alle goeds voor de toekomst. We zullen hem missen!
Gelukkig kunnen we ook in de toekomst nog steeds een beroep blijven doen op Louis Klinkenberg o.p. en op Dominicaanse gastpredikanten.

De werkgroep Pastoraat van de Open Dominicaner Kerk in Venlo

Klik hier voor data van de vieringen en meer informatie over deze gemeenschap