25 Januari 2012

Na 84 jaar blijkt pater Bonaventura vermoord

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicaan Bonaventura van Everdingen ging in 1925 naar Bonaire en stierf in 1927, slechts 40 jaar oud. De hardnekkige geruchten dat hij vermoord is, blijken terecht. In zijn onlangs opgegraven lichaam werd lood gevonden, wat duidt op vergiftiging, naar verluidt door een boze parochiaan.

‘Jullie hebben mij pijn gedaan, maar ik hou toch van u, daar u trouw bent in uw geloof.’ Pater Bonaventura van Everdingen (foto) zei het op zijn sterfbed over zijn parochianen. De spreuk stond ook op zijn bidprentje.

Openheid
Er zijn altijd geruchten blijven bestaan dat hij vermoord is, maar op een kleine gemeenschap als die van Bonaire kan een geheim blijkbaar lang bestaan. De huidige pastoor van de parochie San Bernardo in Kralendijk, Andres Makowiec, kende de geruchten al sinds zijn komst, twintig jaar geleden. Hij kreeg al vaak het advies om geen eten van mensen aan te nemen.
De familie van Van Everdingen zette in oktober een oproep op een website voor stamboomonderzoek. ‘Wij willen graag openheid en duidelijkheid over wat er gebeurd is’, schrijft Alice van Everdingen in een toelichting aan deze website.

Onderzoek
De pastoor kreeg onlangs het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aangeboden. De stoffelijke resten werden twee jaar geleden opgegraven op instructie van de plaatselijke bisschop, Luis Secco, om ze bij te zetten in de parochiekerk.
Journalist en historisch onderzoeker Bòj Antoin was al langer geïntrigeerd door het verhaal rond de dominicaan, door voorzichtige uitlatingen van oudere eilandbewoners. Hij had al geconstateerd dat er bladzijden uit de kronieken van de parochie gescheurd waren, over de activiteiten van de pastoor in zijn laatste periode.
Antoin greep het moment aan om het lichaam te laten onderzoeken. Dat is overigens geheel buiten het medeweten van de familie Van Everdingen en de Nederlandse dominicanen gebeurd. De bisschop gaf toestemming, daarna werd het NFI ingeschakeld via de officier van justitie van de eilanden.

Vergiftigd
Het NFI vond hoge concentraties zware metalen in de resten haar en een bot van pastoor Bonaventura van Everdingen. Vooral kort voor zijn dood was er een hoge concentratie lood in zijn lichaam, zoals blijkt uit de haarwortels. De conclusie van het NFI is dat de dominicaan vergiftigd is.
Bòj Antoin heeft inmiddels van een anonieme bron, een bejaarde, gehoord dat de dader een vrouw was die ruzie had met de pastoor. Zij zou een kleinkind hebben opgevoed dat ongehuwd zwanger werd, de pastoor zou haar de communie hebben geweigerd.

Geschiedenis
Franciscus Antonius van Everdingen werd geboren in Culemborg op 20 januari 1887. Na zijn opleiding als dominicaan werkte hij vanaf 1914 op Aruba, Curaçao en Bonaire. Na een verlofperiode kwam hij in 1925 in de bewuste parochie, waar hij na april 1926 de pastoor verving. Direct daarna werd hij ziek en stierf op 8 juni 1927.

 Het geheim van Rincon: ‘Moord op de pastoor’

 Krant uit 1927