26 Januari 2012

'Ga en vertel het mijn broeders'

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicanen hebben deel aan de zending van de prediking, of ze nu vrouw of man, leek, religieus of gewijd zijn. Dat zegt Bruno Cadoré, magister van de orde, in zijn nieuwjaarswens. &Prediking is een uitnodiging om te leven op een manier die ervoor zorgt dat het Woord van God goed nieuws voor de wereld is.’

De orde der dominicanen bestaat in 2016 acht eeuwen. In de aanloop naar dat jaar wordt steeds een thema centraal gesteld. Dit jaar is dat &Ga en vertel het mijn broeders! (Joh 20:17): Dominicaanse vrouwen en evangelisering’. Magister Bruno Cadoré leidt het thema in zijn nieuwjaarsbrief in.

Tijd verkwisten
Br. Bruno wijst erop dat het niet alleen vrouwen waren die het eerst in Jezus’ verrijzenis geloofden, maar dat Dominicus ook begon met vrouwen en leken. De veelkleurigheid van de orde is essentieel, en alle leden van de dominicaanse familie hebben deel aan de opdracht te prediken, schrijft hij.
&Soms verkwisten wij veel tijd door te onderzoeken wat ons binnen de dominicaanse familie onderscheidt. Laten we in plaats daarvan aandacht hebben voor wat ons bindt en samen brengt: de genade van het woord van God, de waarheid en kracht van het Woord, zijn leven en genade.’

Prediking
Prediking is in de ogen van de magister niet alleen het preken in de kerk, maar ook bidden en met woord en daad in de wereld aanwezig zijn, kritisch en hoopvol. Dat moeten we zelfs doen nu er veel kloosters van monialen en actieve zusters zijn die krimpen en uitsterven. Daarbij moeten de dominicaanse geledingen elkaar tot steun zijn, wetend dat &de opdracht van het preken (…)  groter is dan de specifieke opdracht van om het even welke bepaalde groep.’
Het is moeilijk om die situatie onder ogen te zien. Maar &wij moeten kiezen voor echte hoop op leven, zelfs wanneer wij de dood dichtbij zien, zelfs wanneer grote aantallen huizen gesloten moeten worden en vele geliefde zusters begraven worden’.

De volledige tekst van de brief (vertaling: Antoon Boks o.p.) is hieronder te downloaden.
2012 Brief Magister van de Orde (276 Kb)