15 December 2011

Vergeving kun je vieren

Ga naar overzicht

Deel op:

nrecht dat we een ander aandoen, raakt niet alleen hem of haar. Iedereen is door middel van onzichtbare maar o zo werke­lijke draden verbonden met ande­ren, met heel de mens­heid en de aarde. André Lascaris schrijft dat in de laatste weken van zijn blog &Meer dan ikzelf’.

Maar onze maatschappij is anoniem en vergeeft niet. De staat met zijn strafrecht houdt niet of nauwelijks rekening met berouw en vergeving. Des te belangrijker is het dat de kerk manieren kent om tot vergeving te komen, uit te spreken en te vieren.

Gemeenschappelijke viering
De laatste dertig jaar is er in de katholieke kerk binnen en buiten Nederland een nieuwe vorm van het vieren van de vergeving gegroeid. Na een korte woord­dienst en een verkondi­ging waarin de verge­ving centraal staat (niet het begane kwaad), volgt een gemeen­schappelijke belijde­nis, meestal verwoord door de voorgan­ger. Deze belijdenis biedt de gemeenschap de kans zich van haar kwaad bewust te worden en dit uit te spreken. In een kleine groep kan dit in de vorm van een­ gesprek gebeu­ren. Ieder individu kan bij deze belijdenis aansluiten.

Klik hier voor het volledige eerste deel van een tweeluik over vergeving op www.meerdanikzelf.nl.