22 December 2011

Provinciaal dominicanen over rapport Deetman

Ga naar overzicht

Deel op:

e dominicanen komen in het eindrapport van de commissie Deetman niet voor, omdat er 'slechts’ vijf gevallen bekend zijn. Maar dat betekent niet dat de orde in Nederland niets met het schandaal van seksueel misbruik te maken heeft. Provinciaal Ben Vocking: &We willen in de mate van het mogelijke de slachtoffers nabij zijn.’

Ben Vocking o.p., provinciaal overste

&Ook wij zijn de afgelopen dagen geconfronteerd met de afgrijselijke gegevens, die de commissie Deetman naar voren gebracht heeft. Het is een intens triest gebeuren te horen en te lezen wat zoveel mensen is aangedaan.
Het leven van zeer velen is kapot gemaakt. Er zijn wonden geslagen, die niet te genezen zijn. Het vertrouwen van deze mensen in anderen, in kerk, ordes en congregaties is weg. En dat is meer dan te begrijpen.

Ook bij ons Dominicanen zijn er broeders geweest, die het vertrouwen van jongeren geschaad hebben. Het gaat tot nu toe meestal over reeds lang overleden medebroeders.
We zijn beschaamd over wat er gebeurd is en hebben reeds aan degenen, die bij ons aanklopten onze oprechte excuses aangeboden. Dit had nooit mogen gebeuren en is een grof misbruik van het vertrouwen, dat jongeren in hen gesteld hadden.
Het staat volkomen haaks op wat we als Orde zeggen te willen doen: opkomen voor de Goede Boodschap van Jezus, die gericht staat op het heil, het welzijn van mensen.

We weten niet wat ons nog te wachten staat. Maar we willen wel heel uitdrukkelijk naar voren brengen, dat we in de mate van het mogelijke de slachtoffers nabij willen zijn en bereid zijn om met hen in gesprek te gaan om samen te proberen toch weer toekomst voor hen te zoeken.’

Ben Vocking o.p.

Van de dominicanen zijn op dit moment vijf meldingen in behandeling: vier uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, een uit de jaren tachtig op de Antillen.

Klik hier voor het  Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
Klik hier voor alle berichten op deze website over seksueel misbruik.