07 December 2011

Manuela Kalsky hoogleraar aan de VU

Ga naar overzicht

Deel op:

e Vrije Universiteit Amsterdam benoemt Manuela Kalsky, directeur van het dominicaans studiecentrum DSTS, op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving. De leerstoel is een initiatief van het DSTS en centrum De Nieuwe Liefde van Huub Oosterhuis.

Manuela Kalsky

De benoeming gaat op 1 januari 2012 in en beslaat twee dagen per week. De leerstoel is vernoemd naar de dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx en wil in zijn geest theologie en samenleving met elkaar verbinden. De leerstoel is gevestigd aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU in Amsterdam.

Overbruggen
Dr. Manuela Kalsky (1961) is directeur van het DSTS en van project W!J. Zij was hoofdredacteur van de succesvolle interreligieuze website Reliflex.nl, ter bevordering van religieuze flexibiliteit. In 2008 zette zij samen met Bureau Intermonde en het ministerie van VROM de multimediale website Nieuwwij.nl op.
In haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Hoe kan het gemeenschapsgevoel tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden versterkt worden, zonder daarbij de onderlinge diversiteit uit het oog te verliezen?

DSTS en De Nieuwe Liefde
Kalsky geeft leiding aan het interdisciplinaire DSTS-onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’, waaraan onderzoekers van verschillende universiteiten meewerken (zie ). Binnen dit onderzoeksprogramma begeleidt zij ook DSTS-onderzoeker Nora Asrami, die als promovenda van de nieuwe leerstoel onderzoek verricht naar ‘De religieuze identiteitsontwikkelingen van Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen’.
In het centrum De Nieuwe Liefde te Amsterdam worden conferenties, debatten en publiekslezingen georganiseerd rondom het onderzoek van de leerstoelhouder.

Duizendpoot
Manuela Kalsky promoveerde in 2000 aan de Universiteit van Amsterdam. Ze vervulde verschillende gastdocentschappen aan universiteiten in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Zij redigeerde een aantal bundels die uit het DSTS-onderzoek zijn voortgekomen en heeft een groot aantal publicaties in boeken en tijdschriften op haar naam staan.
Via het theologisch elftal van dagblad Trouw mengt zij zich regelmatig in het maatschappelijk debat over religie, identiteit en interculturele vraagstukken. Zij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.