05 December 2011

Kort internationaal, december 2011

Ga naar overzicht

Deel op:

p de vierde zondag van de Advent is het 500 jaar geleden dat Montesino zijn vlammende preek hield en dat wordt uitgebreid herdacht. Verder een discussie over euthanasie in Australië, lof voor de Thomas-universiteit in Colombia, de reizende magister en bloeiend Vietnam.

500 jaar kritische dominicanen in Amerika

In september 2010 was het 500 jaar geleden dat de eerste dominicanen in 'de Nieuwe Wereld’ aankwamen. Dat is aan de overkant van de oceaan rijkelijk gevierd. Op 18 december 2011 volgt echter een nieuwe viering van een hoogtepunt van dominicaanse aanwezigheid in Amerika.
Op die dag – de vierde zondag van de Advent – in 1511 hield Antonio de Montesino zijn befaamde donderpreek tegen de gruwelijke behandeling van de oorspronkelijke bewoners van Amerika door de – christelijke – kolonisators. Zijn woorden leidden een jaar later tot de 'Wetten van Burgos’, die gezien worden als een begin van het systematisch nadenken over mensenrechten.

Overal in de dominicaanse wereld wordt deze gebeurtenis op 18 december herdacht als een nog altijd actuele aansporing om iedereen recht te doen.

Zie ook: Een actuele preek uit 1511

Op deze site (Engelstalig) is van alles te vinden over de manier waarop de woorden van Montesino in Amerika herdacht worden.

Brief magister over 500 jaar Montesinos van magister Bruno Cadoré  (pdf).

Eerder dit jaar kwam de film Tambien la Lluvia / Even the rain uit. De film verbindt de oproep van Montesino met het huidige lijden van Indianen in Zuid-Amerika. Klik voor de trailer.

Vietnam bloeit

Behalve de Amerikaanse provincies mag ook de provincie van Vietnam zich in bloei verheugen. Het provinciale kapittel in dat land vertegenwoordigde dit jaar 330 broeders. Zelfs de meeste kapittelleden – vaak de wat meer ervaren broeders – waren veertigers.
Voor de Vietnamese provincie, ooit gesticht vanuit Spanje, is nu een belangrijke vraag hoe de dominicaanse traditie vruchtbaar beleefd kan worden in de Vietnamese cultuur. Daarnaast was onderwerp van gesprek hoe de student-broeders moeten worden voorbereid op toekomstige missies elders in de wereld.

Discussie over euthanasie

De levensverwachting blijft stijgen, net als de medische kunde om mensen met ernstige aandoeningen langer in leven te houden. Geen wonder dat de discussie over euthanasie en voltooid leven, zoals die ook in Nederland gevoerd wordt, ook in andere landen in het brandpunt van de aandacht blijft staan.
In Australië speelt de dominicaanse bisschop Anthony Fisher een rol in de discussie over euthanasie, zoals blijkt uit het onderstaande, stevige maar faire interview (Engels).

Onderscheiding voor Thomas-universiteit Colombia

De dominicanen in het veelgeplaagde Colombia zijn erg betrokken bij de Thomas-universiteit in de hoofdstad Bogota. De universiteit is nu onderscheiden door het Ministerie van Onderwijs vanwege de kwaliteit van onderwijs en onderzoek én de sociale inzet.
Op dit moment verstrekt de universiteit meer dan 1.200 beurzen aan studenten in opleiding en meer dan driehonderd aan al afgestudeerde mensen. Daarnaast krijgen 3200 studenten financiële hulp. Er is ondersteuning voor uitvallers, er zijn juridische en psychologische spreekuren en een centrum voor sociale begeleiding. De universiteit is ook nog eens financieel gezond en beschikt over goed onderhouden gebouwen.
Voor de dominicanen van Colombia, officieel de Provincie van Ludovicus Bertrandus geheten, willen zich inzetten voor de vorming van sociale mensen die verantwoordelijkheid nemen om een land op te bouwen dat denkt aan alle bewoners.
(Bron: CIDALC)

Rondreizen van de magister

Bruno Cadoré, de magister van de orde, blijft in een razend tempo de wereld rondreizen om broeders en zusters en projecten te bezoeken. Om een beetje bij te blijven: in juli was hij in Colombia en Brazilië.
In het eerstgenoemde land sprak hij met oversten uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied over de bestuurlijke reorganisatie die nodig is om meer missionair in het gebied te werken. Er zijn daar zo’n duizend broeders, waarvan 180 net begonnen, maar de meesten ervaren dat ze te veel taken hebben. Er is dus meer focus nodig op de kerntaken van de orde en een structuur die dat kan ondersteunen.
In augustus ging br. Bruno naar Afrika en bezocht achtereenvolgens Nigeria, Zuid-Afrika, Kenia en in Bujumbura (Burundi), waar de algemene vergadering van de Inter-Afrikaanse dominicanen (IAOP) plaatsvond. Op uitnodiging van de magister waren daar ook de provinciaals aanwezig van provincies die stichtingen hebben in Afrika (Canada, New York, Portugal en Frankrijk). Het laatste algemene kapittel in Rome heeft gepleit voor financiële en bestuurlijke onafhankelijkheid van deze stichtingen in Afrika.
Van Burundi ging br. Bruno naar Angola, een vicariaat van Portugal. In oktober was hij in Lourdes, Californië, New Orleans en Siena. Over zijn reizen sindsdien is nu niets te melden. De persdienst van de orde is aanzienlijk trager dan haar magister.

Met dank aan Antoon Boks o.p. en Bep van der Wilk o.p.