21 December 2011

Dominicanessen Neerbosch herkiezen bestuur

Ga naar overzicht

Deel op:

et kapittel van de zusters dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch, dit najaar, herkoos het voltallige bestuur. Dat is nooit eerder voorgekomen. Overste zr. Angèle Schamp gaat haar derde periode in, bestuursleden zr. Joy van der Werf en zr. Marie-André van Steen hun tweede.


zr. Joy van der Werf, zr. Angèle Schamp en zr. Marie-André van Steen (geheel rechts) ontvangen felicitaties.

Deze en andere uitkomsten van het kapittel van de dominicanessen van Neerbosch werden woensdag 21 december gepresenteerd tijdens een informele bijeenkomst in Catharinahof, in Neerbosch (Nijmegen).
Het bestuur deed er ook verslag van enkele van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de verkoop van verzorgings- en verpleeghuis Huize Rosa aan woningbouwcorporatie Standvast Wonen. Huize Rosa voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het naastgelegen Catharinahof wordt mogelijk verkocht. Het bestuur gaat dat de komende tijd onderzoeken.

Erfgoed
'We zijn met veel plezier weer tot elkaar veroordeeld’, zei zr. Marie-André van Steen. De gemiddelde leeftijd van het bestuur is 75. De congregatie telde begin 2008 111 leden, nu 82. In 2015, bij het volgende kapittel, zijn er naar schatting nog vijftig leden – of minder. Volgens de prognoses houdt de congregatie in de jaren dertig op te bestaan.
Het beheren van het spirituele en materiële erfgoed van de congregatie is de belangrijkste taak van het bestuur. Het kapittel besloot een groot deel van het vrije vermogen van de dominicanessen van Neerbosch de komende jaren onder te brengen bij stichtingen en doelen in binnen- en buitenland met wie zij zich verwant voelen. Nu al geven de zusters rijkelijk aan kleinschalige initiatieven, via de commissie bijdragen.

Visie
Het spirituele erfgoed van de zusters krijgt aandacht door de wording van een nieuw visiedocument, waarvoor de ingrediënten tijdens het kapittel zijn verzameld. 'De geloofsgemeenschap die we zijn in kerk en samenleving’ verschijnt op de congregatiedag in februari.
Daarnaast maakte het bestuur bekend de pastorale zorg voor de bewoners van Huize Rosa en de Catharinahof – onder wie inmiddels ook leden van andere religieuze instituten en 'leken’, in ieder geval tot 2020 te garanderen.
Tijdens een besloten bijeenkomst eerder op de dag werd een boekje gepresenteerd voor intern gesprek in de congregatie, over het spiritueel erfgoed van de zusters. De website van de dominicanessen van Neerbosch zal daar nog over berichten.