20 December 2011

De mijters af, de kaarsen uit

Ga naar overzicht

Deel op:

alverwege de viering van afgelopen zondag zag lekendominicaan en pastor Sipke Draisma dat er maar drie van de vier kaarsen brandden op de adventskrans. &Laat ze allemaal maar uit’, zei een parochiaan. Een column over het schandaal van seksueel misbruik in de kerk. &Ook de gelovigen zijn voor de gek gehouden.’

&Ik vroeg een misdienaar om ook de vierde kaars aan te steken. Op dat moment stond er iemand op die zei: “Ik zou hem maar uit laten”. Ik vroeg waarom de kaars uit moest blijven. “Dat past beter bij wat er nu in de kerk speelt”, antwoordde de parochiaan.
Daarop stond een ander op die zei: “Dan kun je ze maar beter allemaal uitblazen”. Een instemmend gemompel kwam er van de andere aanwezigen. “Goed”, zei ik, “dan blazen we ze allemaal uit. Maar laten we ze aan het eind weer aansteken, want het licht moet het laatste woord hebben”.
Aldus geschiedde. De misdienaar blies de kaarsen uit en de geur van pas gedoofde kaarsen vulde de kerk. “Laten we die vieze lucht ook maar als symbolisch beschouwen”, merkte ik op.

Boos en verlegen
Tijdens de vieringen van het afgelopen weekend merkte ik dat het onthutsende rapport van de commissie Deetman de kerkgangers boos en verlegen maakt. Mij ook. Boos omdat de kerkleiding er dus toch van wist terwijl men zei er niet van geweten te hebben. En verlegen omdat je je schaamt voor een kerk die verlossing predikte maar meer dan we voor mogelijk hielden het tegenovergestelde praktiseerde.’

Lees de volledige column op de website van Het Friesch Dagblad