01 December 2011

Christenen in Bagdad leven in angst

Ga naar overzicht

Deel op:

en jaar na de aanslag waarbij 58 christenen in Bagdad om het leven kwamen, heerst bij de gelovigen in de hoofdstad van Irak nog steeds angst voor een nieuwe uitbarsting van geweld. Dat zei Amir Jaje o.p., overste van de dominicanen in Bagdad, tegen hulporganisatie Kerken in Nood.

&Leven in Irak betekent leven in angst. Er is geen gevoel van veiligheid. De afgelopen twee of drie weken is de toestand, vanwege spanningen tussen politieke partijen, alleen maar verergerd’, vertelde pater Amir Jaje o.p. (foto) tijdens een bezoek aan het internationale kantoor van Kerk in Nood in Königstein, Duitsland.

Minderheden
Volgens pater Amir leven alle Irakezen in angst, en zijn vooral minderheden het meest kwetsbaar. Er is politie gestationeerd bij de kerken, maar dat stelt de gelovigen niet gerust.
De spanning nam toe bij het naderen van de eerste verjaardag van de aanslag van 31 oktober op de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal, waarbij 58 mensen om het leven kwamen. Onder hen een neef van pater Jaje, pater Wasim Sabieh. &De gelovigen die de herdenkingsmis bijwoonden waren bang omdat extremisten elke politieke spanning uitbuiten om geweld te zaaien en hun boodschap uit te dragen.’
Amir Jaje voegde eraan toe dat het geloof van de christenen in Irak sterk is gebleven en dat zij niet tot wanhoop zijn vervallen. &Onze hoop is als een kaarsje dat nog brandt in een donkere tunnel. En ik ben ervan overtuigd dat wij deze hoop niet zullen verliezen.’

Universiteit
De dominicanen werken met moslims aan de oprichting van een nieuwe universiteit voor christenen en moslims. Toch blijven christenen Irak verlaten. &De komende vijf of zes jaar zullen bepalend zijn voor de vraag of er nog christenen in dit land zullen overblijven’, aldus Jaje.
Volgens schattingen waren er vóór de val van Saddam Hoessein 1200 christenen in Bagdad. Meer dan de helft van hen is al vertrokken, vooral degenen die het zich konden veroorloven. De rijkeren gaan naar Europa of de Verenigde Staten, anderen naar Syrië, Libanon, Turkije en Jordanië. De mensen die naar Noord-Irak, gingen keren vaak weer terug, omdat ze geen werk kunnen vinden of de Koerdische taal een struikelblok vinden.

Fonds
Amir Jaje vertelde dat de dominicanen een fonds hebben opgericht voor mensen die zich niet in leven kunnen houden. Daarnaast willen ze projecten starten om mensen aan werk en onderdak te helpen. De Irakese dominicaan sprak zijn dank uit aan Kerk in Nood voor de hulp die zij heeft verleend aan het werk van zijn orde in de Irakese hoofdstad.