28 November 2011

Rond de crisis

Ga naar overzicht

Deel op:

s de huidige crisis in West-Europa alleen een economische? Leden van de Girard Studiekring menen dat er meer aan de hand is. Dit laten ze zien aan de hand van de mimetische theorie van een van de meest vernieuwende denkers van de 20ste eeuw: René Girard. Onder redactie van Michael Elias en dominicaan André Lascaris.

De Frans-Amerikaanse historicus en antropoloog René Girard bestudeerde de mimesis of nabootsing als grondbeweging van menselijk handelen. De Nederlandse Girard-studiekring presenteerde zaterdag 26 november een bundel reflecties over de crisis, onder
De Girard-studiekring markeert met de uitgave zijn dertigjarig bestaan.

Verbindend
Girards inzichten verbinden vakgebieden en situaties die gewoonlijk als gescheiden worden gezien, zoals economie, godsdienst, rechtspraak, literatuur en media. Zijn theorie is echter ook interessant voor mensen die willen ontdekken hoe hun verlangen wordt gestuurd en hoe imitatie een rol speelt in hun drijfveren.
Het boek bevat artikelen van Mark Anspach, Frits Bakker, Erik Buys, Paul Dumouchel, Joachim Duyndam, Wiel Eggen, Michael Elias, Huub ter Haar, Guido Heidendal, Nico Keijzer, Philippe De Keukelaere, André Lascaris, Els Launspach, Melanie van Oort-Hall, Sonja Pos, Simon Simonse, Berry Vorstenbosch en Hans Weigand.


André Lascaris (rechts) tijdens de presentatie van het boek.

Mimetische crisis
Centraal staat in het boek de interpretatie van de huidige crisis van onze samenleving als een mimetische crisis. André Lascaris: &Wanneer de rivaliteit toeneemt, neemt eveneens de mimesis, de navolging, toe. De tegenstanders volgen elkaar na in doelstelling, maar ook in hun strategie, het gebruik van taal en van middelen. Ze raken door elkaar gefascineerd; dit kan zo ver gaan dat het object van hun begeerte uit het zicht verdwijnt en de tegenstanders meer en meer op elkaar gaan lijken. In onze samenleving mag iedereen met iedereen rivaliseren, concurreren, elkaars begeerte imiteren, met als gevolg dat de verschillen tussen ons steeds geringer worden.’

Klik hier voor de site van Uitgeverij Parthenon.
Klik hier voor de website van de Girard-Studiekring.

Klik hieronder voor de inleiding op de mimetische theorie die André Lascaris o.p. op 26 november hield bij de presentatie van het boek.
mimetische_theorie