06 Oktober 2011

'Je eigen psalm schrijven'

Ga naar overzicht

Deel op:

Mijn leven, mijn waarheid: verbeelding in woord en gebaar’ was dit jaar het thema van de retraite van de Dominicaanse Lekengemeenschap. De bijeenkomst die in het weekend van 1 en 2 oktober plaatsvond in het dominicanenklooster in Huissen, stond onder leiding van de liturgist Andries Govaart.

Onderdeel daarvan vormde een workshop 'Je eigen psalm schrijven’ (zie voor deze methode: www.andriesgovaart.nl). Centraal daarin stond Psalm  80, een gebed tot de 'Herder van Israël’, in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. De deelnemers aan de workshop associeerden op de kernwoorden van de psalm en kwamen zo tot een herschrijving. Dat leidde tot verrassende resultaten. Lees maar:

Psalm 80 (Gerhardt/van der Zeyde)
2 Herder Israëls, hoor!
Gij die Jozef leidt als schapen,
die troont op de cherubs, verschijn ons.
3 Voor Efraim, Benjamin, Manasse,
laat thans ontwaken uw kracht:
kom tot onze verlossing.
4 Breng Gij, o God, ons de keer:
in het licht van uw aanschijn bevrijding!
5 Heer, God der hemelse scharen,
Hoelang nog de wolk van uw gramschap
over het gebed van uw volk?
6 Brood der tranen hebt Gij het doen eten,
hebt het tranen overvloedig doen drinken;
7 nabuurvolken laat Gij om ons twisten,
onze vijanden lachen om ons.
8 God der hemelse scharen, brengt Gij ons de keer:
in het licht van uw aanschijn bevrijding!
9. Een wijnstok groef Gij los uit Egypte,
verdreef volken dat hij hier geplant werd:
10 de grond hebt Gij voor hem bereid,
toen heeft hij wortels gemaakt.
hij heeft het land overdekt.
11 Zijn schaduw bedekte de bergen,
zijn ranken de cederen Gods.
12 tot de zee reikte hij met zijn takken,
met zijn uitlopers tot de Rivier.
13 Waarom hebt Gij geslecht zijn ommuring,
dat elk die voorbijkomt hem plundert,
14 het wilde zwijn aan hem vreet,
het gedierte des velds aan hem knaagt?
15 God der hemelse scharen, o keer toch,
Zie neer uit de hemel, aanschouw het:
Hergeef hem uw zorg, deze wijnstok,
16 De loot die uw rechterhand plantte,
De zoon die gij sterkte verleend hebt;
17 Die hem wilden verbranden als afval
Vergaan door uw dreigend gelaat.
18 Zij uw hand over deze uw gunsteling,
Het geslacht dat gij sterkte verleend hebt:
19 En nooit dwalen wij meer van u af.
Doe ons lèven- aanroepen uw naam.
20 Heer der hemelse scharen,
breng gij ons de keer:
In het licht van uw aanschijn bevrijding!

 

Naar Psalm 80(Jan van Hooydonk)
Jij die altijd mijn sterkte was,
laat het zijn om jouw roep!
Jij schiep mijn wereld,
déze wereld,
mijn droefheid daarin.
Jij die altijd mijn sterkte was,
laat het zijn om jouw roep:
bevrijding!

Naar Psalm 80(Mies Singendonk)
Moeder, toen het nog licht was
liet je mij aan je voeten spelen.
Nu is het donker en jij bent weg.
Ik ben bang. Het huis is stil.
Vader, hoor je mij wel?
Kom, ik ben hier;
vínd je oogappel.