21 Oktober 2011

Ik kies - professiefeest DLN op 23 oktober

Ga naar overzicht

Deel op:

Ik kies want ik wil bij een geloofsgroep horen. In mijn leven en mijn werken als pastoraal werkster zoek ik een spiritueel thuis.’ Dat schrijft Ineke van Cuijk in de aanloop naar de bekrachtiging van haar professie als lekendominicaan, op 23 oktober in Utrecht.

Jaren geleden merkte ik dat ik wat ontheemd raakte door alle ontwikkelingen binnen de kerk. Ik voelde heel sterk de behoefte een plek te vinden waar ik mijn geloof kan voeden, scherpen en waar ook gelijkgestemden zijn. Toen ik mij aansloot bij de DLN en drie jaar geleden mijn eerste professie deed, kwam ik op een weg met vele tochtgenoten.

Mijn lidmaatschap van de DLN geeft vorm aan mijn spiritueel leven en door deze keuze ben ik mij bewuster van mijn wortels. Op deze weg wil ik, samen met anderen, groeien en bloeien tot wie ik ten diepste bedoeld ben: Kind van God.’

Meevieren
Op zondag 23 oktober bekrachtigt Ineke van Cuijk haar professie als lid van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN), net als Kleis Adema en Michel Daniëls. In diezelfde viering legt Dorry de Beijer haar eerste professie af. Wie wil, kan meevieren.
Zusters, broeders en geestverwanten uit de dominicaanse beweging en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aan deze feestelijke vesperdienst deel te nemen. De professieviering vindt plaats in de voormalige dominicaanse kerk Sint Antonius / Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, Kanaalstraat 200, Utrecht. Aanvang: 15.00 uur.