Nieuws

Ter herinnering aan Ria Janse

n Schiedam overleed vrij plotseling een medewerkster. Dit is niet zo’n opvallend nieuws, ware het niet, dat met Ria Janse een geslacht uitsterft, dat voor de Nederlandse provincie van de Dominicanen van grote betekenis is geweest. Een klein eerbetoon door Leo de Jong o.p.

Ria was via haar moeder de laatste rechtstreekse telg uit de familie van der Burg, een notabele familie in Schiedam en Vlaardingen. Haar verre overgrootmoeder haalde na de Beeldenstorm en het sluiten van de Dominicanenkloosters weer de eerste dominicaan naar de Hollandse gewesten.
Het was de burgemeestersweduwe Annetgen van der Burg-van Smaleveld, die in 1616 de prior van het Antwerpse klooster een pater vroeg ‘voor haar en voor de katholieken in Schiedam’. De volgorde in de aanvraag is interessant: zij wilde kennelijk een soort huiskapelaan, die dan ook nog de andere katholieken van dienst mocht zijn!

Invloedrijk
Zij was een zeer invloedrijke persoonlijkheid en je moest als dominee of ouderling van heel goede huize zijn om haar wil te kunnen dwarsbomen! En ook de stadsregering stond stevig bij haar in  het krijt, want zij had op eigen kosten de stadswallen laten renoveren.
Die dominicaan – Caspar Luypaert o.p. – kwam dus en kon in Schiedam blijven werken tot aan zijn dood. Hij stierf aan de pest, die hij had opgelopen bij zijn ziekenbezoek. Maar de eerste statie was gesticht en vanaf 1616 waren er ononderbroken dominicanen in de stad, tot en met de waarschijnlijk laatste, en dat is ondergetekende. In glimlachende bescheidenheid was Ria zich heel goed bewust van haar afkomst.

Weldoeners
De provincie heeft nog meer aan de familie van der Burg te danken. Wie herinnert zich niet de twee grote schilderijen in de refter van het noviciaat van Huissen: de insignes benefactores (grote weldoeners). Met heel wat steun en kapitaal maakten zij de stichting van het klooster in Huissen mogelijk.
En bovendien wilden ze dat de nieuwe kerk van de dominicanen in Schiedam – de Singelkerk – toch een toren kreeg, ook al was er geen geld voor. Maar dan kon de familie de kerk vanuit hun huis niet zien en horen, en daar moest iets aan gedaan worden! De toren kwam er dus, op hun kosten.
En nog niet zo lang geleden schonk ook Ria aan onze parochie een paar fraaie kelken van aardewerk. En een van haar historische prestaties was, dat zij een koperen plaat ontdekte in een afgelegen hoek van het archief. Zij maakte de plaat zorgvuldig en voorzichtig schoon en had toen het origineel ontdekt van de beroemde stadskaart van Van der Gheyn uit 1602.

Bladzijde
Ria was een stille, maar indrukwekkende persoonlijkheid binnen onze parochie; intelligent, vriendelijk en heel goed op de hoogte van zowel kunst (zij was in haar werkzame leven verbonden aan het museum Boymans-van Beuningen) als de Bijbel. Jarenlang volgde ze de lessen Hebreeuws bij Paul van Dam o.p.
Ria was werkelijk een telg van het geslacht, dat zo nauw met de dominicanen in Schiedam verbonden was. Met haar wordt een bladzijde van onze ordesgeschiedenis in Schiedam omgeslagen. Moge zij – met haar familieleden – rusten in Gods Licht.

2 september 2011
Leo Raph. A. de Jong o.p.

Zie ook: Vier eeuwen dominicanen in Schiedam