In memoriam

Ter gedachtenis aan Nico Out

n zijn woonplaats Alkmaar overleed op 23 september 2011 in de avond Nico Out, dominicaan, op 87-jarige leeftijd. Hij was ruim 28 jaar rector in zorgcentrum De Kooimeer in Alkmaar. Bij zijn uitvaart op 29 september sprak provinciaal Ben Vocking een ter gedachtenis uit.

Nico werd geboren op 24 februari 1924 in De Goorn (gemeente Berkhout). Zijn ouders waren Petrus Out en Elisabeth van Diepen. Hij studeerde van 1937 tot 1943 op het Sint Dominicuscollege en trad op 17 september 1943 in de Orde, waar hij op 18 september 1944 zijn professie aflegde. Op 20 juni 1945 kwam hij in Zwolle om op 30 augustus 1948 naar het  Albertinum te verhuizen. Op 15 juli 1951 werd hij door bisschop Mutsaers priester gewijd.

Zijn eerste jaren in de pastoraal van 1952 tot 1962 brengt hij door in Schiedam aan de Singel. Op 31 augustus 1962 vertrekt hij naar Alkmaar, waar hij twaalf jaar zal blijven. Vervolgens werkt hij vier jaar in de parochie van Huissen, om op 6 juni 1978 benoemd te worden tot inwonend rector van de Kooimeer in Alkmaar.

Opvallend is, dat Nico een zeer uitvoerige correspondentie onderhield met het provincialaat. Hij heeft zich niet geïsoleerd van de provincie. Hij was zeer dankbaar voor alle blijken van meeleven die hij ondervond.

Nico was een man, die zeer trouw was en hechtte aan de traditie. Het was dan ook niet gemakkelijk voor hem – na alle veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie – samen te werken met anderen, die naar zijn mening ’tot uitingswijzen kwamen, die meer afgestemd waren op hun denken, gevoelen en geloven’. Hij was wel bereid tot compromissen, maar bleef dan toch zitten met een zeker onbehagen.

Het rectoraat in de Kooimeer was hem op het lijf geschreven. Hij heeft dat 28 jaar volgehouden en werd daar zeer gewaardeerd. Voor de bewoners was hij een zeer betrokken pastor.

Eind 2006 kreeg hij een lichte hersenbloeding. Al hoopte hij op volledig herstel, het werd hem niet gegeven. In onderling overleg, ook met de directeur dhr. H. Erkamp en zr. Marcoline Bakker, die  veel voor Nico betekend heeft, namen we samen met hem het besluit, dat hij terug zou treden als rector van het huis. Het was geen gemakkelijke stap voor hem.

Op 20 maart 2007 vond er een feestelijk afscheid plaats. Kort daarna kreeg Nico een kamer op de zorgafdeling van het huis, waar hij een uitstekende verzorging heeft gehad.

Langzaamaan gingen zijn krachten achteruit en werd het leven zwaar voor hem. Hij bracht verschillende keren naar voren, dat hij zeer dankbaar was voor alle ontvangen zorg. Na een paar zware dagen overleed hij in grote rust in de avond van 23 september 2011. We begroeven zijn dode lichaam op 29 september in zijn geboorteplaats De Goorn.

Moge hij nu in Gods vrede zijn.