30 September 2011

Jan van Hooydonk in VolZin over Michelle Martin

Ga naar overzicht

Deel op:

Schande, Op de brandstapel met die NON!!!’ 'Misschien is deze zuster iets van plan en willen ze daar een pedofielenzaakje oprichten! Tegenwoordig weet je het niet meer!’ De reacties op de website van EenVandaag liegen er niet om.

Nogal wat kijkers blijken zich twee weken terug mateloos geërgerd te hebben aan het optreden van zuster Sara Böhmer. 

Zie ook: EenVandaag erkent suggestieve reportage

‘Limburgs klooster bereid ex-vrouw Dutroux op te vangen’, vatte EenVandaag haar woorden samen. Een misleidende mededeling, omdat er immers geen sprake van was dat Michelle Martin een dergelijk verzoek aan het klooster in Thorn had gedaan.
Niettemin, zuster Sara zei in antwoord op de vraag wat ze zou doen wanneer Martin na een vervroegde vrijlating uit de Belgische gevangenis aan de kloosterpoort in Thorn zou aankloppen: ‘Wij zouden niet bij voorbaat zeggen: het kan nooit.’

Geen monster
Dat antwoord past bij de spiritualiteit van haar congregatie: de Dominicanessen van Bethanië zijn in de negentiende eeuw opgericht als een gemeenschap van vrouwen die met elkaar leven onafhankelijk van hun verleden, ex-gevangenen bijvoorbeeld of voormalige prostituees.
‘Naar mijn vaste overtuiging heeft Martin monstrueuze daden begaan maar daarmee is ze nog geen monster’, aldus zuster Sara. Gezien de reacties van de kijkers mag zij zichzelf zalig prijzen dat de Belgische overheid het plan om Martin vervroegd vrij te laten intussen afgeblazen heeft.

Forum Levenslang
Is het gerechtvaardigd dat plegers van zeer ernstige misdaden in onze samenleving geen tweede kans krijgen? Deze vraag wordt ook gesteld door het Forum Levenslang, vindt dat de rechter na twintig jaar detentie moet bekijken of een levenslang gestrafte voorwaardelijk vrij kan komen.
De negentig juristen en wetenschappers van het Forum vinden het inhumaan wanneer de veroordeelde elk perspectief op terugkeer in de samenleving wordt onthouden. Zij hebben daarvoor ook levensbeschouwelijke argumenten: ‘Een mens wordt veroordeeld tot een straf zonder enig perspectief. Dat komt neer op een veroordeling tot zinloosheid. Omdat daarmee ook een mens de hoop ontnomen wordt, is er levensbeschouwelijk en religieus gezien sprake van het afnemen van de geestelijk misschien wel belangrijkste kern van het menselijk bestaan.’

Vergeving
Het Forum heeft de sympathie van de ChristenUnie, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. De overige partijen geven helaas niet thuis. Politici hebben het tegemoetkomen aan gevoelens van onveiligheid onder burgers tot prioriteit verheven. Of die gevoelens ergens op slaan, doet er niet toe. Reeds die vraag stellen maakt je verdacht.
Wat een mens ook verdacht maakt, is wanneer hij of zij pleit voor vergeving. Hank Heijn-Engel, lid van het Comité van Aanbeveling van het Forum Levenslang, heeft de moordenaar van haar man, Ferdi E., vergeven. ‘Het is veel beter te leven zonder wrok’, getuigde zij onlangs in het dagblad Trouw. ‘Mijn lichaam en mijn geest zijn gezuiverd door erover te praten en te schrijven. Haat en wrok zijn als gif.’

Wrok

Jan van Hooydonk. Foto: Martine Sprangers

Deze religieuze notie kwam haar op een uitbrander te staan van de antireligieuze publicist Hans August den Boef: ‘Je mag de dader toch ook gewoon blijven haten?’ Natuurlijk, dat mag, maar intussen vraag ik me wél af: wie wordt er van die haat beter? De dader zeker niet maar het slachtoffer al evenmin. Wrok heeft een verwoestende werking, voor individu en samenleving.
Mevrouw Heijn, zuster Sara en het Forum Levenslang hebben mijn warme sympathie. Wie hen afdoet als religieuze zeloten en wereldvreemde lieden, laat een kans lopen om zichzelf en de samenleving een beetje menselijker te maken.

Jan van Hooydonk is redacteur van VolZin en lekendominicaan. Dit is een ingekorte versie van zijn commentaar in de editie van 30 september.